Al sinds 1957 reikt multinational Unilever de jaarlijkse Research Prizes uit voor hoogwaardig onderzoek door studenten. Ikram Taouanza (24) kreeg onlangs de Unilever Research Prize 2013 voor haar scriptie ‘Geen baan = Geen leven?’ 

Winnares Taouanza, die in Rotterdam behalve een bachelor Sociologie ook een master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid afrondde, is op dit moment werkzaam voor de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). Waaraan heeft zij de prijs – en een cheque ter waarde van 2.500 euro – te danken?    

Kun je in een paar zinnen uitleggen waar je de Unilever Research Prize 2013 voor hebt gewonnen?

“In de zomer van 2010 werden werknemers van het farmaceutisch bedrijf MSD/Organon in Oss bedreigd met een  massa-ontslag. Hierbij zouden er ruim tweeduizend van de 4500 banen verloren gaan. Voor mijn masterscriptie heb ik onderzocht welke gevolgen die onzekere arbeidspositie had voor de werknemers van MSD/Organon op hun bestaanszekerheid. Uiteindelijk bleek dat er geen verschillen waren tussen laag-en hoogopgeleide werknemers wat betreft hun bestaansonzekerheid. Dat is opmerkelijk, aangezien de gangbare theorie is dat hogeropgeleiden beter bestand zijn tegen de gevolgen van baanonzekerheid en zich daarom minder druk maken over bijvoorbeeld het vinden van een soortgelijke baan in de toekomst.”

Waarom is dat onderzoek relevant?

“Mijn onderzoek laat de toegenomen kwetsbaarheid zien van werknemers op alle mogelijke niveaus in een mondiale economie. De notie dat een hoge opleiding per definitie meer zekerheid biedt dan een lage opleiding klinkt heel logisch, maar moet altijd in een specifieke context worden geplaatst. Hoe vaak horen hogeropgeleiden tegenwoordig niet dat ze ‘overgekwalificeerd’ of te ‘specialistisch opgeleid’ zijn? Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de werknemers van MSD/Organon, maar is een meer algemene trend in de internationale economie. De vraag is dan wat dat betekent voor de kenniseconomie, economische innovatie en de arbeidsmarkt.”

Ga je nu de wetenschap in?

“Na het schrijven van mijn scriptie kon ik als onderzoeker aan de slag voor het ‘Organon-onderzoek’ onder leiding van mijn scriptiebegeleider prof. dr. Jack Burgers en prof. dr. Johan Heilbron. Ik behoorde tot de eerste lichting studenten die deze casus onderzochten, maar inmiddels zijn er meerdere enthousiaste studenten en docenten die zich ermee bezighouden. De samenwerking tussen de twee masterprogramma’s van de Afdeling Sociologie Arbeid, Organisatie en Management en Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid heeft zeer interessante analyses opgeleverd. Bovendien is het ook heel leuk om als team met zoveel verschillende onderzoekers en studenten te werken aan één casus. Dus ik zit voorlopig wel goed op mijn plek bij de EUR!” MvS