Europese hartpatiënten zijn jarenlang in gevaar gebracht doordat ze onterecht bètablokkers kregen voor een operatie. Artsen volgden een richtlijn die mede gebaseerd blijkt op frauduleus onderzoek van de Nederlandse Don Poldermans.

Volgens Britse hartwetenschappers heeft de richtlijn aan duizenden mensen het leven gekost, schrijft de Volkskrant. Het gebruik van bètablokkers rond een operatie zou de sterftekans niet verlagen maar juist verhogen, aldus de onderzoekers. De hersenen kunnen door de zware medicijnen bijvoorbeeld te weinig bloed krijgen en de kans op een beroerte neemt toe.

Poldermans was voorzitter van de werkgroep die de omstreden richtlijn opstelde en gold als autoriteit op het gebied. Maar eind 2011 kwam aan het licht dat de internist in een aantal wetenschappelijke publicaties fraude heeft gepleegd. Ook het onderzoek naar bètablokkers blijkt te zijn gebaseerd op ondeugdelijke patiëntengegevens. HOP