Alle onderzoekers van de Erasmus Universiteit moeten dit jaar een integriteitsverklaring hebben ondertekend. Dat is een van de aanbevelingen uit het eindrapport van de Taskforce Wetenschappelijke Integriteit.

Nadat in het werk van EUR-wetenschappers Don Poldermans en Dirk Smeesters wetenschapsfraude was geconstateerd, begon deze werkgroep in 2012 te onderzoeken wat er moet gebeuren om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het College van Bestuur heeft de aanbevelingen uit het rapport overgenomen.

Eed

De decanen hebben op 13 november de integriteitsverklaring al ondertekend. Hiermee beloven ze dus niet te gaan frauderen, oftewel zich te houden aan de principes van Zorgvuldigheid, Betrouwbaarheid, Controleerbaarheid, Onpartijdigheid, en Onafhankelijkheid, zoals beschreven in de VSNU-code voor wetenschapsbeoefening. Promovendi en onderzoeksmasterstudenten van het Erasmus Research Institute of Management (ERIM) hebben in januari vorig jaar de verklaring al ondertekend en ook publiekelijk de eed afgelegd ter afsluiting van een cursus wetenschappelijke integriteit.

De werkgroep doet verder vooral op het gebied van datamanagement en -opslag een groot aantal aanbevelingen – een nogal heikel punt, waarop de bovengenoemde wetenschappers onder meer flink de mist ingingen, en waarmee ook onbedoeld heel wat fout kan gaan. Later dit jaar wordt medewerkers in ieder geval een centrale opslagplaats met backup-mogelijkheden geboden.

Dilemmaspel

Het rapport besteedt daarnaast aandacht aan de trainingen wetenschappelijke integriteit die beginnende maar ook senior onderzoekers moeten volgen. Hierin wordt sinds kort het zogenoemde dilemmaspel wetenschappelijke integriteit gespeeld, waardoor deelnemers met elkaar in discussie kunnen gaan over ‘veel voorkomende dilemma’s in de wetenschap’.

Verder wordt beschreven hoe wetenschappers op onafhankelijke wijze contractonderzoek kunnen doen en wordt aangeraden van wetenschappelijke integriteit een standaard agendapunt tijdens beoordelingsgesprekken te maken. Ook zou er meer erkenning moeten komen voor het doen van peer review en de replicatie van onderzoek. TL