De masteropleidingen bij de RSM hebben nog steeds geen opleidingscommissies, zoals de Faculteitsraad graag zou willen. Daarom vraagt de raad het College van Bestuur nu om bemiddeling in het conflict met het faculteitsbestuur.

Al ruim een jaar zijn er gesprekken gaande tussen de Faculteitsraad en het faculteitsbestuur over het instellen van opleidingscommissies voor de masters aan de Rotterdam School of Management (RSM). De raad wil een betere vertegenwoordiging voor studenten en ziet het liefst een aparte opleidingscommissie voor iedere master – zoals bij de bachelors – of voor een cluster van een aantal masters.

Geen wettelijke status

Maar het faculteitsbestuur ziet liever één opleidingscommissie met daaronder een Programme Advisory Committee (PAC) voor iedere master. Die PAC’s hebben geen direct adviesrecht aan de decaan en geen wettelijke status, maar zouden advies uit moeten brengen aan de overkoepelende opleidingscommissie.

Reglementen

De structuur en benoemingsprocedure van opleidingscommissies moeten worden vastgelegd in het faculteitsreglement, waar de Faculteitsraad mee in moet stemmen. De raad heeft het bestuur inmiddels meerdere malen gevraagd om een nieuw reglement, maar tot op heden is er geen opgesteld. Volgens de raad overtreedt het faculteitsbestuur hiermee de Wet op Hoger onderwijs.

Bemiddeling

In een brief aan het College van Bestuur vraag de Faculteitsraad daarom om bemiddeling in het voortdurende conflict, in de hoop tot overeenstemming te komen over het instellen van opleidingscommissies. Vorig jaar vroeg de Universiteitsraad ook al eens naar de mening van het College van Bestuur over dit conflict. Toen was het antwoord dat er nooit een officieel verzoek om hulp was gekomen. Dat verzoek ligt er nu dus wel. TF