Er staan meer dan tweeduizend namen onder een petitie tegen het bursalenstelsel. De ondertekenaars willen dat promovendi werknemers blijven en niet tot studenten worden gedegradeerd.

Volgens de Leidse Actiegroep Promotiestudent zou het een zware slag voor de Nederlandse wetenschap zijn als promovendi niet langer een salaris krijgen, maar een studiebeurs. “Promovendi worden hier voor vol aangezien, en dat trekt talent van over de hele wereld aan. Waarom zou je dat veranderen?”, aldus initiatiefnemer Linda Bleijenberg, promovendus aan de Universiteit Leiden. Zo’n 2100 mensen tekenden de petitie.

Experimenteren

Sommige universiteiten geven de voorkeur aan goedkope promotiestudenten met een studiebeurs boven dure werknemer-promovendi met een salaris, sociale premies en loonbelasting. Maar tot voor kort floot de rechter universiteiten terug die promovendi als studenten aanstelden.

Het kabinet van VVD en PvdA wilde de promotiestudent aanvankelijk mogelijk maken, maar zag daar vanaf na kritiek van de Raad van State. Minister Bussemaker wil eerst experimenteren met promotiestudenten.

Kanttekeningen

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), dat de petitie van de Leidse actiegroep steunt, verzet zich niet tegen dit experiment, maar plaatst er wel kanttekeningen bij. “Als we gaan experimenteren, dan moeten we dat op een verantwoorde wijze doen”, zegt voorzitter Patrick Tuijp. “Er is alleen sprake van een experiment als er doelen en succescriteria worden geformuleerd. Anders ontstaat kun je na afloop op arbitraire wijze bepalen of het experiment geslaagd is.”

Voorstellen PNN

Gisteren heeft het PNN een paper verspreid met voorstellen. Promovendi die voor het experiment in aanmerking komen, zouden de keuze moeten krijgen tussen een werknemersaanstelling en een status als promotiestudent. Promotiestudenten zouden bovendien een vergoeding moeten krijgen die in verhouding staat tot het salaris van werknemerpromovendi, zodat ze “qua beloning niet voor hen onderdoen”. HOP