Gelijke monniken, gelijke kappen. Als hogescholen hun opleidingen duidelijker namen moeten geven, dan geldt dat ook voor universiteiten. Minister Bussemaker gaat de wet aanpassen.

Helderder namen

Bussemaker zegt dit toe na vragen van de VVD in de Eerste Kamer. De senatoren wezen erop dat het hoger beroepsonderwijs wettelijk wordt gedwongen tot helderder namen van opleidingen. Vergelijkbare studies zouden immers vergelijkbare namen moeten hebben, is de gedachte.

Foutje

Maar volgens de wet geldt dit alleen voor het hbo, stelden de liberale senatoren vast. “Is de regering niet van mening dat dit ook zou moeten gelden voor het wetenschappelijk onderwijs?” Het is een omissie, schrijft Bussemaker aan de Eerste Kamer. Ze gaat binnenkort een ‘reparatiewet’ bij de Tweede Kamer indienen om het foutje recht te zetten.

Kwaliteitsverbetering

De senatoren stelden de vraag toen ze zich bogen over kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs. Met enkele wetswijzigingen wil Bussemaker die verbeteren. Haar voorstel is met brede steun in de Tweede Kamer aanvaard en ook de Eerste Kamer zal naar verwachting niet dwarsliggen: meer dan een paar kanttekeningen plaatsten de senatoren niet. HOP