Na eindeloze onderhandelingen zijn ze er in Brussel eindelijk uit: de Europese meerjarenbegroting is goedgekeurd. Voor het onderzoeksprogramma Horizon 2020 is bijna tachtig miljard euro beschikbaar, dertig procent meer dan in de afgelopen zeven jaar.

“De nieuwe meerjarenbegroting legt meer nadruk op onderzoek en innovatie dan ooit”, aldus Máire Geoghegan-Quinn, de Europees Commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschappen. “Dat betekent dat we meer beurzen voor fundamenteel onderzoek kunnen verstrekken, dat we meer innovatieve bedrijven kunnen ondersteunen en dat we wereldwijde problemen als klimaatverandering goed kunnen aanpakken.”

Compromis

Het budget voor wetenschap en innovatie bedroeg in de vorige periode van zeven jaar vijftig miljard euro. Aanvankelijk wilde het Europees parlement dat verhogen naar honderd miljard, in eerdere onderhandelingen kwam het budget uit op zeventig miljard, maar nu – na tweeënhalf jaar touwtrekken – is tachtig miljard het compromis.

Althans: Het Europees parlement heeft nog niet officieel gestemd over Horizon 2020. Dat gebeurt waarschijnlijk vandaag. Dan wordt duidelijk hoe het geld verdeeld gaat worden, maar het totale bedrag zal niet veranderen.

Koeien en kennis

In Europa woedt een strijd tussen ‘koeien’ en ‘kennis’. Sommige landen profiteren sterk van de landbouwsubsidies en fondsen voor arme regio’s, terwijl onderzoek en innovatie niet hun sterkste kant is. Welvarender landen zien kennis en innovatie echter als de uitweg uit de crisis en willen hun geld liever daaraan besteden. Dat geldt niet in de laatste plaats voor Nederland: wetenschappers en onderzoeksinstellingen krijgen al jaren meer geld uit het Europese onderzoeksbudget dan Nederland betaalt. HOP