Het aantal Engelstalige studies in Europa stijgt explosief. Buiten Groot-Brittannië is Nederland met meer dan negenhonderd opleidingen koploper. Aan de EUR worden meer dan veertig masteropleidingen in het Engels aangeboden

Het aantal volledig Engelstalige masterstudies is sinds 2011 met 42 procent gestegen, blijkt uit een inventarisatie van het ‘IIE Center for academic mobility research’ in tien Europese landen. Anderhalf jaar geleden konden studenten nog kiezen uit bijna vierduizend verschillende programma’s, nu zijn het er al meer dan vijfduizend. Studenten in de sector bedrijfskunde & economie hebben de meeste keus, gevolgd door aankomend ingenieurs en technici.

Veel keuze in Nederland

Net als in voorgaande jaren steekt Nederland boven de andere landen uit. Studenten die in het Engels colleges willen volgen, kunnen hier volgens het onderzoek kiezen uit maar liefst 946 masteropleidingen, een toename van zestien procent ten opzichte van 2011. In Denemarken steeg het aantal internationale masterprogramma’s het snelst: met maar liefst 74 procent, naar 327.

Engelstalige masteropleidingen per land

Bron: IIE Centre for Academic Mobility Research

Goed Engels

Het onderzoekscentrum baseert zich op gegevens van de website MastersPortal.eu, een database waar studenten masteropleidingen in Europa kunnen doorzoeken. De koppositie van Nederland komt vooral doordat iedereen goed Engels spreekt en het Verenigd Koninkrijk om de hoek ligt, denken ze daar. Oftewel: “Er zijn aan de ene kant veel buitenlandse studenten die naar Nederland willen komen en aan de andere kant zijn er veel Nederlanders die graag Engelstalig onderwijs willen volgen”, aldus medewerker Nina Grether.

Rotterdam bovengemiddeld

Nederlandse universiteiten bieden gemiddeld een kleine twintig masteropleidingen in het Engels aan. Aan de EUR zijn meer dan veertig Engelstalige masteropleidingen te volgen.

Gemiddeld aantal Engelstalige masterprogramma’s per instituut

Bron: IIE Centre for Academic Mobility Research

Nederland populair

Uit eerder onderzoek bleek al dat Nederland populair is onder buitenlandse studenten. Toch blijven er tot verdriet van onderwijsminister Bussemaker maar weinig hier hangen na hun afstuderen. Meer dan de helft zou dit volgens onderzoek willen, maar slechts een vijfde doet het daadwerkelijk. Die beperkte groep levert de economie al een jaarlijks voordeel van 740 miljoen euro op, dus doet de minister haar best meer buitenlandse afgestudeerden hier te houden. HOP/TF