Louter positieve woorden sprak Job Cohen in september, toen hij met een commissie de EUR kwam keuren. Nu is het officieel, de universiteit voldoet volgens de NVAO aan de aanvullende voorwaarden.

Er was geen duidelijke visie op de onderwijskwaliteit, systematisch beleid op diversiteit, internationalisering, en de verwevenheid van onderzoek en onderwijs schoot tekort,  en resultaten werden niet duidelijk gemeten en geëvalueerd. Dat was voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) vorig jaar reden om op deze drie terreinen verbetering te eisen. Die verbetering was nodig  om een positief oordeel op de zogeheten Instellingstoets Kwaliteitzorg toe te kennen. Een nieuwe commissie, onder leiding van voormalig PvdA-leider Job Cohen, kwam in september kijken of de EUR verbetering had geboekt op die drie gebieden.

Kwaliteitscultuur die er mag wezen

En dat bleek zo te zijn, liet Cohen aan het einde van zijn bezoek weten. “Aan de drie voorwaarden is voldaan. U bent tot een kwaliteitscultuur gekomen die er mag weten”, sprak hij destijds. Nu is het volledige rapport af en deze oordeelde de NVAO positief. In veel gevallen was er al sprake van beleid, maar ontbrak de nodige verduidelijking in beleidsdocumenten. Dat is nu verbeterd, volgens het adviesrapport. Daarnaast is er “zichtbare vooruitgang geboekt” op het gebied van internationalisering, diversiteit en de verankering van onderzoek in onderwijs. TF