In het stuk ‘Eerst bij de hand, daarna bijdehand’ in EM #4 staat dat eerstejaars bij de Faculteit Wijsbegeerte (FW) al snel zelfstandig moeten zijn. Toch krijgen zij ook begeleiding. 

In het artikel (pagina 14-16), dat gaat over mentoren voor eerstejaars, kan de indruk gewekt worden dat de FW eerstejaars aan hun lot overlaat. Dat is echter niet het geval.  Studieadviseur Ticia Herold legt uit hoe de eerstejaars Filosofie begeleid worden.

In het artikel stond de zin ‘Toekomstig filosofen worden vrijwel direct geacht het studeren alleen af te kunnen’, wat volgens u niet het geval is. Wat doen jullie als faculteit precies voor de eerstejaars filosofiestudenten?

“Bij ons is veel persoonlijke aandacht en begeleiding voor nieuwkomers. Zo wordt in de eerste week van het eerste jaar het intensieve en verplichte ‘Filosofisch Atelier’ georganiseerd, waarbij in kleine groepjes allerlei vaardigheden worden getraind onder begeleiding van onze opleidings-directeur en student-assistenten. Daarbij moet je denken aan het leren lezen van academische teksten en het leren maken van collegeverslagen.”

Het Filosofisch Atelier is dus alleen in de eerste week. Hoe verloopt de begeleiding daarna?

“Reguliere werkgroepen worden geleid door docenten en student-assistenten. Daarnaast is er 13 uur per week een studieadviseur aanwezig met een inloopspreekuur. De studieadviseurs geven actieve en individuele begeleiding, en houden na elk blok een gespreksronde met alle eerstejaars. Bij ons is de begeleiding zowel actief als proactief, we houden de vinger aan de pols.” MvS