De overstap van de middelbare school naar de universiteit is voor veel eerstejaars behoorlijk groot. Daarom komen steeds meer faculteiten met een mentorprogramma voor de nieuwkomers.

Op de website van de Erasmus School of History, Culture & Communication (ESHCC) werd begin september met trots en enthousiasme aangekondigd dat het mentorprogramma voor de studies Geschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen was gestart. ‘Mede dankzij het mentorprogramma hopen we opstartproblemen bij eerstejaarsstudenten zoveel mogelijk voor te zijn’, is te lezen in het nieuwsbericht.

Opstartproblemen sneller fataal

Je zou denken dat het zelf je weg leren vinden op de universiteit juist een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling die je als student door moet maken. Echter, de opstartproblemen, die eerstejaarsstudenten tot voor kort gewoon in het tweede of derde jaar konden

herstellen, zijn met de ‘Nominaal is Normaal’-regeling (N=N) een stuk sneller fataal. Vandaar

dat vanaf dit studiejaar groepjes van negen studenten Geschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen om de week bij elkaar komen onder de begeleiding van één of twee

mentoren. Geheel vrijwillig leren zij de eerstejaars hoe ze opdrachten, essays en tentamens het best kunnen voorbereiden.

Studievaardigheden

Bij andere faculteiten, bijvoorbeeld de RSM en de ESE, zijn mentoren voor eerstejaars al jaren gemeengoed. Nieuwelingen bij grote, massale studies als Bedrijfskunde en International Bachelor Economics and Business Economics (IBEB) worden in mentorgroepen ondergebracht om belangrijke studievaardigheden te leren. Voordat ze in het diepe worden gegooid, leren eerstejaars bijvoorbeeld hoe je een goede presentatie geeft of hoe je refereert volgens de Harvard-stijl. Een leuke bijkomstigheid is dat nieuwe studenten in hun mentorgroep ook vrienden maken, en zich daardoor steeds meer op hun gemak gaan voelen op de universiteit.

Nog steeds zelfstandig

Eerstejaars worden, met de toenemende druk om alle 60 punten in één jaar binnen te halen, dus steeds meer aan het handje genomen. Maar, als we de verschillende faculteiten moeten geloven, is ook de student van de toekomst goed – en misschien zelfs beter dan ooit – in staat om voor zichzelf te zorgen.  

Lees het complete verhaal over eerstejaarsmentoren in EM#04, die vanaf vandaag in de bakken ligt.