Hans Smits wordt per 1 januari 2014 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de EUR. Hij volgt Anton van Rossum op die sinds 2005 de raad voorzat.

Smits was al als lid verbonden aan de Raad van Toezicht. Voor de vacature in de raad is nog geen opvolger bekend.

Havenbedrijf

Smits (1950) is nog tot 1 januari 2014 directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarvoor was hij topman bij de Rabobank en Schiphol, en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij studeerde Civiele techniek en Bedrijfskunde aan de TU Delft.

Verantwoording aan minister

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en het beheer van de universiteit en is daarbij verantwoording verschuldigd aan de minister van Onderwijs, die de leden voor een periode van vier jaar benoemt. WG