De Nederlandse economie is afgezakt naar de internationale subtop, zo betoogde de pas 21-jarige PhD-kandidaat Emre Karali tijdens ‘The State of our Economics’. Alleen door te innoveren kan Nederland zich volgens hem weer meten met de mondiale grootmachten.

‘The State of our Economics’ is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waarin gereflecteerd wordt op de stand van zaken van de Nederlandse economie in internationaal perspectief. Dinsdag 10 september vond de eerste editie, georganiseerd door de Erasmus School of Economics (ESE), Samenwerkingsverband de Zuidvleugel en NRC Handelsblad, plaats in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit. Karali haalde diverse ranglijsten van het Wereld Economisch Forum aan om de achteruitgang van de Nederlandse economie aan te tonen.     

Minder publiceren, meer investeren

Om op economisch gebied weer bij de wereldtop aan te haken, moeten volgens Karali de kwaliteit van het onderwijs en de innovatie omhoog. Niet het aantal publicaties, maar de leskwaliteit zou bij docenten maatgevend moeten zijn. Ook adviseerde Karali de overheid meer te investeren in de kenniseconomie door onderzoek en ingenieurschap te promoten en MKB (midden- en kleinbedrijven) te stimuleren. Tegelijkertijd zou de private sector actiever moeten worden in het ondersteunen van risicovolle ondernemingen.

De conclusie van Karali – die aangaf “geen fan van het poldermodel” te zijn, omdat “in crisistijd snel beslissingen genomen moeten kunnen worden” – was dat de Nederlandse economie momenteel een solide fundament, maar een zwak bovenstel heeft. Innovatie door meer technisch personeel bij bedrijven is daar de oplossing voor, betoogde Karali.

Discussie voor insiders

Hierna was het de beurt aan de hoogleraren prof. dr. Bas Jacobs en prof. dr. Henk Volberda, die in hun lezingen ingingen op de analyse van Emre Karali. In grote lijnen waren zij het eens met de promotiekandidaat, hoewel beiden wel enkele kanttekeningen plaatsten. Zo waarschuwde Jacobs dat ranglijsten nooit een vervanging kunnen zijn van een zorgvuldige beleidsanalyse, terwijl Volberda zich stevig achter het poldermodel schaarde. Na afloop debatteerden de sprekers met elkaar en het publiek verder over de vaderlandse economie. MvS