De Rijksuniversiteit Groningen heeft definitief gewonnen van Abvakabo FNV in een rechtszaak over de positie van promovendi. De vakbond heeft de uitspraak niet aangevochten.

Het was voor velen een schok toen het gerechtshof van Leeuwarden in het voordeel van de Rijksuniversiteit Groningen oordeelde. De universiteit mocht promovendi als studenten beschouwen, vond de rechter, en zodoende hoefde de universiteit geen salaris en sociale premies te betalen. Een studiebeurs volstond.

Experiment

Het was een overwinning waar enkele Nederlandse universiteiten al jaren op aasden, maar bijna niemand had erop gerekend dat de RUG zou winnen. Tot nu toe stak de rechter er steeds een stokje voor. Ook de Raad van State had geen goed woord over voor de student-promovendus, die minister Bussemaker wettelijk mogelijk wilde maken. De minister slikte haar voorstel in en besloot alleen een experiment met student-promovendi toe te staan.

Hoge Raad

Haar beslissing leek een paar maanden later door de rechterlijke uitspraak achterhaald, maar het juridische gevecht was nog niet voorbij. Abvakabo FNV kon nog in cassatie gaan. Bovendien maakte de vakbond veel kans bij de hoogste rechter. “Ik moet nog zien of de Hoge Raad het oordeel van het hof zal volgen”, zei bijvoorbeeld de Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens.

Sterker nog, de zaak was volgens hem bij uitstek geschikt om aan de hoogste rechter voor te leggen. De Hoge Raad houdt zich niet bezig met de vastgestelde feiten, maar kijkt alleen of het gerechtshof de juiste afweging heeft gemaakt. In deze zaak zijn de feiten niet in het geding, maar draait het volkomen om de afweging: is de promotor alleen de begeleider van de promovendus of ook zijn leidinggevende?

Niet in cassatie

Abvakabo FNV was niet voor commentaar bereikbaar, maar het Promovendi Netwerk Nederland bevestigt dat de bond niet in cassatie is gegaan. De zaak zou te weinig kans maken bij de Hoge Raad en de betrokken promovendi werken intussen al niet meer bij de RUG. “Zelf was ik er ook verrast over”, zegt PNN-voorzitter Patrick Tuijp. “Ik had gehoopt op een andere uitspraak en nu blijft deze staan.”

De Rijksuniversiteit Groningen bevestigt dat zij nog altijd geen dagvaarding heeft gekregen, terwijl de termijn al geruime tijd is verlopen. HOP