Stem het Moment

ze zeggen dat nu de dooi inzet

en de tijd versuft is neergeslagen

de dagen er weer normaal bij gaan

liggen in de blaren van een naakte

stad loopt er een gitarist door

de straten en iedereen die danst

de dronkeman op maat van zijn bleke

stem het moment van ontwaken wanneer

je jezelf opraapt uit het braaksel van

een diepe glazen nacht en wat barsten

uit de voegen klopt

je beseft dat niets je meer belet om

huiswaarts te keren