Drie biomedische wetenschappers van het Erasmus MC krijgen samen 6,5 miljoen euro subsidie  van de Europese Onderzoeksraad. Met dit bedrag wil de raad excellent wetenschappelijk onderzoek in Europa bevorderen. De subsidies worden gebruikt voor onderzoek naar HIV, bloedstamcellen en kanker.

‘Deze subsidie is uiterst belangrijk voor mijn onderzoek’, reageert Wim Vermeulen van de afdeling Genetica. ‘Vooral in het huidige klimaat van verminderde financiering van basaalonderzoek, waarin het steeds moeilijker wordt om dit soort onderzoek draaiende te houden.’ Voor zijn ionderzoek naar de reparatie van DNA-schade sleepte Vermeulen 2,5 miljoen euro subsidie in de wacht. DNA-schade kan leiden tot veroudering en zelfs kanker. Verschillende reparatiemechanismen beschermen ons hiertegen. ‘Deze reparatiemechanismen zijn een belangrijk element in kankerbehandelingen’, zegt Vermeulen. ‘Maar om een effectieve therapie te kunnen ontwikkelen, moeten we eerst weten hoe ze worden gereguleerd en hoe ze met elkaar samenwerken. Deze subsidie geeft ons de mogelijkheid hier uitgebreid onderzoek naar te doen.’

Virusdeeltjes

Tokameh Mahmoudi van de afdeling Biochemie gaat met haar 1,5 miljoen euro uitzoeken hoe de behandeling van HIV nog beter kan worden gemaakt. Hoewel HIV tegenwoordig effectief kan worden bestreden, blijven er vrijwel altijd virusdeeltjes in het lichaam achter. Deze houden zich schuil in een aantal bloedcellen, waardoor ze niet vatbaar zijn voor de medicijnen. ‘Wij gaan uitzoeken hoe we deze latente virusdeeltjes kunnen activeren, zodat ze met de huidige medicijnen kunnen worden bestreden,’ aldus Mahmoudi.

Tekort aan bloedcelstammen

Elaine Dzierzak van het Erasmus Stamcel Instituut wil de basis leggen voor betere behandeling van bloedziekten, zoals leukemie. Hiervoor worden bloedstamcellen uit beenmerg gebruikt. Het aantal geschikte donoren is echter volstrekt ontoereikend.  ‘Sinds een paar jaar kunnen stamcellen worden gemaakt uit bijvoorbeeld huidcellen’, vertelt Drierzak. ‘Dit zou het tekort aan bloedstamcellen kunnen opheffen.’ De subsidie van 2,5 miljoen euro gaat zij gebruiken om de techniek om bloedstamcellen te maken te optimaliseren, zodat deze uiteindelijk bruikbaar wordt in de kliniek. SvdM