Twee EUR-studenten zijn aangesteld in de nieuwe besturen van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het komende jaar behartigen Maarten Derksen bij het ISO als algemeen bestuurslid en Eduard Schmidt als vicevoorzitter van de LSVb de belangen van de Nederlandse student.

Door de bezuinigingsplannen van de huidige regering, is het voor aankomende studenten tegenwoordig erg spannend. Met de invoering van het leenstelsel en het afschaffen van de OV-kaart wordt studeren een dure aangelegenheid en zullen studenten naar verwachting hogere schulden oplopen. Sinds deze week vertegenwoordigen EUR-studenten Maarten Derksen en Eduard Schmidt de belangen van de Nederlandse student als bestuurslid van de twee belangrijkste studentenorganisaties van het land, het ISO en de LSVb. Het komende jaar verwachten de nieuwe bestuursleden vooral druk te zijn met de huidige perikelen rondom de bezuinigingen. Dat betekent zestig uur per week werken, lange dagen op het kantoor, veel vergaderingen en ontmoetingen met landelijke politici.

Ontplooiing

“Ik zou het heel erg vinden als toekomstige studenten de afweging om te studeren laten afhangen van hun financiële situatie, dan van hun wil om te studeren”, zegt Eduard Schmidt. Hij en Maarten Derksen zijn erop gebrand de ontplooiingskansen van studenten te verdedigen tegen de huidige bezuinigingstrends. Daarnaast vinden zij dat er een verschraling van het studentenleven plaatsvindt door de verscholing van universiteiten, bijvoorbeeld met de invoering van een bindend studieadvies. Volgens Derksen wordt het vaak onderschat wat studenten naast hun studie doen. “Het hoeft echt niet altijd een bestuursjaar in een studentenvereniging te zijn. Sommigen willen een eigen bedrijf starten, of doen extra stages. Degenen die iets willen doen, moeten daar wel de mogelijkheid voor krijgen.”

 

Eduard Schmidt

Eigen onderneming

Zowel Schmidt als Derksen begonnen in de medezeggenschap van hun universiteit. Derksen is nu bijna klaar met zijn master Publiek Management aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Hij studeerde hiervoor gezondheidswetenschappen in Maastricht, maar koos na een stage in een verzorgingstehuis, in zijn tweede jaar een wat breder, meer algemeen bestuurskundig vakkenpakket. “Uiteindelijk wilde ik niet zo specifiek met gezondheidszorg bezig zijn.” Onlangs heeft hij een stage bij de Algemene Rekenkamer afgesloten.

Schmidt is na twee bachelorstudies, Sociologie en Bestuurskunde in Utrecht, begonnen aan een Research Master aan de FSW die hem wekelijks, naast de EUR, ook brengt naar de universiteiten van Tilburg en Utrecht. Binnenkort hoopt hij klaar te zijn. Beide bestuursleden hebben een eigen onderneming gestart tijdens hun studie. Schmidt heeft een bedrijf dat brainstormsessies met bedrijven en studenten organiseert. Derksen heeft in Maastricht een plaatselijke afdeling van Masterpeace opgericht, een organisatie die evenementen organiseert in het kader van internationale en maatschappelijke vrede.

Lange dagen

De werklast, de lange dagen op kantoor en het vele reizen betekenen ook dat er van vrije tijd niet veel over blijft. Derksen blijft gemotiveerd door zijn werk. “Ik vind niet dat ik echt offers heb moeten brengen. Ik heb nu minder tijd voor sport en hobby’s, maar dat hoort er bij.” Schmidt probeert zijn schaarse vrije tijd door te brengen met zijn vriendin en wil af en toe ook eens afspreken met zijn jaarclub van de Utrechtse studentenvereniging Unitas. Volgens Derksen is het ook belangrijk om je contacten te blijven onderhouden. “Soms heb ik een rustmomentje als ik de trein zit, dan pak ik gelijk mijn telefoon en spreek ik iets af.”

Maarten Derksen

Toekomstplannen

Derksen: “Ik denk dat ik hierna eigenlijk wel eens aan werken toe ben. De stage bij de Rekenkamer beviel mij erg goed.” Schmidt: “Ik vind het op dit moment erg interessant om met bestuurskundige en politieke dingen bezig te zijn.” Toch denkt hij dat zijn hart toch ligt bij het doen van onderzoek. Na zijn bestuursjaar bij de LSVb gaat hij promotieonderzoek aan de EUR doen.

Studentenbelangen

Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en bemiddelt met onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen voor de belangen van studenten. Het LSVb is een overkoepelend orgaan van studentenvakbonden in Nederland. Naast onderhandelingen met universiteiten en de politiek houdt zij zich bezig met onderzoek naar onderwijsgerelateerde onderwerpen. AT