Fraudeur Diederik Stapel heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie. Hij krijgt een werkstraf van 120 uur en verliest het  recht op een werkloosheidsuitkering van de Universiteit van Tilburg.

Stapel zou wellicht recht hebben op een uitkering van anderhalf keer zijn jaarsalaris, uitgaand van de regeling die de universiteiten hebben opgesteld voor ziekte en werkloosheid. Daar zal hij geen gebruik van maken, meldt het Openbaar Ministerie.

Datafraude

In een strafrechtelijk onderzoek zijn zes publicaties van de voormalige hoogleraar sociale psychologie nader onderzocht: twee uit zijn tijd in Groningen en vier uit zijn Tilburgse periode. Er was inderdaad sprake van fraude met de data, concludeert het Openbaar Ministerie in navolging van de commissie-Levelt, die de fraude van Stapel heeft onderzocht. Stapel handelde in strijd met de wetenschappelijke integriteit en schaadde de belangen van zijn promovendi.

Geen subsidiemisbruik

Maar volgens de fiscale opsporingsdienst FIOD was er geen sprake van misbruik van subsidiegelden. Het geld is immers voornamelijk besteed aan personeelskosten. “Het personeel heeft de werkzaamheden verricht die van hen konden worden verwacht. Deze werkzaamheden waren echter deels gebaseerd op door Stapel verzonnen data.”

Milde straf

De straf is tamelijk mild, omdat er volgens het Openbaar Ministerie geen sprake was van zelfverrijking. Bovendien heeft Stapel “ingrijpende gevolgen van zijn handelen ondervonden”. Ook liet het OM meewegen dat Stapel zijn doctorstitel heeft ingeleverd en heeft meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek en aan het onderzoek van de commissie Levelt. HOP