De Braziliaanse overheid stuurt 37 studenten naar de EUR. Via het Science without Borders-programma zullen de studenten in september aan twee instituten speciaal gemaakte studieprogramma’s volgen.

De 29 Brazilianen die naar het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) gaan volgen een uitwisselingsprogramma ‘Urban Management and Development: Sustainable Urbanism’. De overgebleven acht gaan naar het Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES, onderdeel Erasmus MC), voor een eenjarig undergraduate programma in Health Sciences. Eerst volgens ze een zomerprogramma Study Design, Biostatistical Methods en Clinical Epidemiology’.

President Dilma Rousseff startte het Science without Borders programma in 2011. De Braziliaanse overheid wil de wetenschap, technologie en innovatie in eigen land bevorderen door tienduizenden bachelor-, master-, en PhD-studenten een beurs te bieden voor een studie in het buitenland. Het programma biedt ook beurzen voor postdoctoraal onderzoek in Brazilië voor buitenlanders. De EUR heeft een samenwerkingsovereenkomst met Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). AT