De RSM-kandidaten zijn niet blij met het besluit om nieuwe verkiezingen te houden en willen graag een andere oplossing. Maar iemand uit de uitslag schrappen kan zomaar niet.

De verkiezingen voor de RSM-studenten in de Faculteits- en Universiteitsraad moeten opnieuw, omdat er in mei onregelmatigheden zijn geconstateerd. De kandidaten zelf zitten echter niet te wachten op nieuwe verkiezingen, schreven ze op 6 juni aan het College van Bestuur.

Oneerlijk

Iedereen heeft tentamens of is al op vakantie, dat maakt het onmogelijk om een goede campagne te voeren, is de redenering van de studenten. Daarnaast, schrijven ze, was de opkomst in de vorige verkiezing maar 13 procent, en dat zal er niet op vooruit gaan als er eind juni opnieuw moet worden gestemd. De kandidaten vinden het oneerlijk dat zij de dupe zijn van de fout van één van hen en stellen voor om de kandidaat in kwestie uit de uitslag te verwijderen.

Juridisch onmogelijk

Het Centraal Stembureau laat echter weten dat dit juridisch gezien onmogelijk is. Allereerst is de uitslag van de verkiezing beïnvloed en enkel het schrappen van de stemmen voor de kandidaat in kwestie zou geen representatief beeld geven. Belangrijker nog; alleen een rechter is bevoegd om een kandidaatstelling ongedaan te maken. Het kiesreglement voorziet daarom enkel in de mogelijkheid een stemming van onwaarde te verklaren. De Nederlandse kieswet bepaalt dat een kandidaat niet zomaar uit de uitslag kan worden gehaald, iemand kan alleen maar van het kiesrecht worden uitgesloten bij een rechterlijke uitspraak. Daarom wordt de verkiezing herhaald met dezelfde kandidaten.

Verkiezingen gaan door

De kandidaten hebben op dit moment nog geen antwoord op hun brief ontvangen, maar de verkiezingen zullen gewoon plaatsvinden. De stemoproep is vorige week verzonden en van 19 tot en met 26 juni zal er opnieuw worden gestemd voor de RSM-studenten die volgend jaar in de Universiteits- en Faculteitsraad zullen plaatsnemen. TF