Ook zonder basisbeurs gaan jongeren studeren. Dat lijkt de conclusie te zijn van het langverwachte SCP-rapport, dat waarschijnlijk vanmiddag uitkomt. Daarmee komt de definitieve afschaffing van de basisbeurs weer een stap dichterbij.

Het SCP heeft op verzoek van onderwijsminister Bussemaker onderzoek gedaan naar ‘leenangst’ onder studenten en de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs. De conclusie verscheen gisteren per ongeluk kort op internet. “Het onderzoek laat zien dat ook onder een sociaal leenstelsel jongeren zullen gaan studeren”, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Om daar aan toe te voegen: “Wel zal men vanuit een leenaversie het lenen zo lang mogelijk willen uitstellen en dat vergt op uiteenlopende terreinen gedragsaanpassingen.”

Deur naar onderhandelingen verder open

Een politiek belangrijke conclusie, omdat het de deur naar onderhandelingen met D66 en GroenLinks over invoering van een leenstelsel verder opent. “Als de uitkomsten van het SCP er zijn kunnen we meer zeggen over de wijze waarop we aan knoppen moeten draaien om de toegankelijkheid te verbeteren”, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen eerder. Zonder steun van de twee partijen komt het leenstelsel niet door de Eerste Kamer.

Weinig verrassende conclusie

Verrassend zijn de bevindingen echter niet. Het SCP deed vorig jaar al onderzoek naar het leenstelsel. Ook toen concludeerden de auteurs dat maar weinig scholieren en studenten van een studie afzien als ze meer geld moeten lenen. Over de gedragsaanpassingen schreef het SCP vorig jaar dat twee op de drie studenten naast de studie willen gaan werken. Zestig procent zou langer bij zijn ouders blijven wonen.

Het gehele rapport zal naar verwachting vanmiddag openbaar worden. HOP

UPDATE: In het vanmiddag verschenen rapport is inderdaad te lezen dat het met de leenangst onder studenten wel meevalt. Weinig aanstaande studenten geven aanaf te zullen zien van een studie bij de invoering van een sociaal leenstelsel. Wel overweegt een deel van de studenten in spe om voor een minder dure opleiding te kiezen, hoewel de voorkeur niet per se richting studies met een gunstiger arbeidsmarktperspectief verplaatst. Ook zullen studenten meer gaan werken, ouders om een hogere bijdrage vragen en vaker lenen. Veel aankomend studenten geven ook aan dat ze thuis zullen blijven wonen.

Minister Bussemaker besloot vanmiddag dat de invoering van het leenstelsel voor bachelorstudenten met een jaar wordt uitgesteld. Masterstudenten verliezen de basisbeurs wel al in 2014. TF