In 2012 kregen 339 beginnende wetenschappers op de EUR de graad van doctor toegekend. Een jaar eerder waren dat er nog 314.

De universiteit ontvangt rond de 93.000 euro per gepromoveerde, dus hoe meer promovendi het traject afronden, hoe beter voor de kas.

Erasmus MC

Net als in voorgaande jaren promoveerden de meesten aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: 231 van de 339 promovendi. In 2011 waren dat er 194 van de in totaal 314.

Op campus Woudestein kwamen de meeste nieuwe doctoren van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (27), gevolgd door de Erasmus School of Law (23) en de Erasmus School of Economics (17).

Derdegeldstroom

De groei van het aantal promovendi komt doordat er meer onderzoek wordt gedaan met geld van bedrijven of de overheid, en er meer promovendi uit het buitenland naar Rotterdam kwamen. Ook is promoveren op basis van vier artikelen steeds gebruikelijker geworden, waardoor sommige oudere onderzoekers alsnog promoveren. TL

Aantal promoties aan de EUR

2012: 339

2011: 312

2010: 298

2005: 220

2000: 165

1995: 163

1990: 111