Het Tribunaal van het Hof van Rotterdam klaagt de Erasmus Universiteit aan voor het ‘verwaarlozen van de stad Rotterdam, het organiseren van irrelevante studies en het koesteren van een obsessieve fascinatie met internationale rankings’. De zitting is op 30 mei.

Initiatiefnemer is de freelance programmamaker Chris van der Meulen, in samenwerking met WORM, een instituut voor avantgardistische recreatie te Rotterdam.  Vanuit een ‘betrokken’, maar ook ‘giftige’ insteek, zoals Van der Meulen het zelf verwoordt wil hij in een tribunaal de rol van de EUR in Rotterdam aan de kaak stellen. Daartoe stelde ‘Het Tribunaal’ een aanklacht op. De programmamaker wil de vorm van het tribunaal vaker gaan gebruiken om te discussiëren over Rotterdamse onderwerpen.

Motorhelm

Van der Meulen hoopt dat in ieder geval Pauline van der Meer Mohr van het College van Bestuur bij het Tribunaal aanwezig is. Het Tribunaal roept ook getuigen op om zich te melden om de aanklacht te onderbouwen. ‘Voor klokkenluiders en (oud)medewerkers van de Universiteit is een getuigenbeschermingsprogramma en kan men anoniem of onherkenbaar getuigen. De jury zal direct uitspraak doen’, aldus het persbericht. “Getuigen kunnen dan bijvoorbeeld een motorhelm opzetten”, legt de organisator uit.

Het Tribunaal houdt zijn zitting op 30 mei 2013 om 20:00 in WORM, Boomgaardsstraat 71 te Rotterdam. De entree kost 4 euro.  PM