De decaan van het Erasmus MC, Jaap Verweij, heeft besloten om Nominaal is Normaal (N=N) niet per 1 september 2013 in te voeren. De faculteit krijgt de technische aanpassingen niet rond voor komend collegejaar.

“Het invoeren van N=N vergt nogal wat van studentinformatiesysteem Osiris”, zegt Walter van den Broek, opleidingsdirecteur van Geneeskunde. “We krijgen het praktisch niet rond voor september. De aanpassingen in het systeem kunnen pas in september worden getest. Als dan zou blijken dat er iets mis is met de software zijn de poppen aan het dansen.” De Gezamenlijke Vergadering (GV) – het medezeggenschapsoverleg op het Erasmus MC – heeft eerder een aantal zorgen geuit, onder meer over het aanpassen van de ICT-voorzieningen.

Tijdig informeren

Een ander belangrijk punt van zorg in de GV was dat aankomende studenten niet op tijd geïnformeerd kunnen worden. Geneeskundestudenten in spe moeten zich al vroeg inschrijven vanwege de selectieprocedure en de wijzigingen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zouden pas in juni worden besproken. Volgens Van den Broek heeft dat niet meegespeeld in het besluit om de invoering van N=N uit te stellen. “Het plan om de aankomend studenten tijdig te informeren lag er al.”

Wijsbegeerte

Wat Van den Broek betreft wordt N=N nu in het collegejaar 2014/2015 ingevoerd. Net als Geneeskunde stelde de Faculteit der Wijsbegeerte de invoering van N=N ook uit (zie EM #15, p. 9). TF