Het camerareglement van de EUR, over de beveiligingscamera’s op campus Woudestein, blijft vragen oproepen bij de Universiteitsraad. Het Erasmus Facilitair Bedrijf heeft tot nu toe geen bevredigende antwoorden gegeven op die vragen, waardoor het vaststellen van het reglement wordt uitgesteld.

Begin april boog de Universiteitsraad zich over een hernieuwd reglement rond beveiligingscamera’s op campus Woudestein. Sindsdien heeft ze veel vragen gesteld over de procedures (wie kan wanneer de beelden bekijken?), het doel (veiligheid? betrappen op fraude?) en welke camera’s er eigenlijk allemaal staan op de campus. Verschillende camera’s werden op zwart gezet omdat ze geplaatst bleken zonder de verplichte toestemming van de raad.

Dummy-camera’s

Nieuwste onderwerp van discussie zijn ‘dummycamera’s’. Voor de geplaatste camera’s in het V-gebouw is geen toestemming gevraagd aan de Universiteitsraad omdat het ‘dummy-camera’s’ zijn, zo verklaarde Michèle Belgraver van het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB) in antwoord op raadsvragen. Tenminste, het zijn wel échte camera’s, maar ze staan altijd uit.

Aangesloten?

Of de camera’s wel of niet zijn aangesloten, ‘de draadjes aan de achterkant’,  kon ze tijdens de commissievergadering van 13 mei niet zeggen. Wel dat er niet de intentie is de camera’s aan te zetten, en mocht die behoefte wel komen, dat dan daar eerst toestemming voor gevraagd zou worden aan de Universiteitsraad.

Toestemming voor plaatsing

Maar dat is volgens de raad niet de juiste gang van zaken. In het regelement staat dat de raad toestemming moet geven voor plaatsing, niet voor het aan en uitzetten. Belgraver heeft beloofd de vragen voor te leggen aan de afdeling juridische zaken.

Als de dummycamera’s onder het reglement zouden vallen, wil de raad graag een overzicht van alle camera’s, dus ook de dummy’s. Om het effect van de dummy’s niet teniet te doen, hoeft de raad niet te weten of een camera wel of niet aanstaat, ‘maar wel of er een hangt’.

Incompleet overzicht

De raad heeft al een vernieuwde versie van het cameraoverzicht ontvangen, omdat de eerste versie verouderd was. Ook het nieuwe overzicht bleek tijdens de commissievergadering niet compleet: in ieder geval één camera in de universiteitsbibliotheek ontbrak.

Door de discussies kan de Universiteitsraad niet op 28 mei over het onderwerp stemmen, zoals wel de bedoeling was. De raad overlegt met het college van bestuur om de besluitvorming uit te stellen. MF