Stem jij voor de U-raad en faculteitsraden?

Tot 15 mei 24:00 uur kan er gestemd worden  op kandidaten voor de Universiteitsraad en faculteitsraden van verschillende faculteiten. Leven de verkiezingen onder de studentenpopulatie?

Marije Pronk, derdejaars Psychologie

Ik heb gestemd voor zowel de U-raad als de faculteitsraad. Via Facebook zag ik toevallig een uitnodiging voor een kennismakingsborrel voor de medezeggenschap. Ik ben langs gegaan bij die borrel om te kijken hoe de organen in zijn werk gaan. Daar waren ook een aantal bekenden die zich nu verkiesbaar hebben gesteld. Daarnaast heb ik me ook goed ingelezen waar de verschillende kandidaten voor staan.

Ik vind het dan ook erg belangrijk om de verkiezingen te volgen. Ik denk dat de medezeggenschap door veel studenten wordt onderschat en vergeten . Ik was er zelf in ieder geval weinig mee bezig voordat in het bestuur van Cedo Nulli terecht kwam. Het is belangrijk dat studenten op de hoogte blijven van wat er speelt op de universiteit en dat we onze mening laten horen. Daarvoor moeten wij vertegenwoordigd worden door de juiste personen.

Ik hoop allereerst dat ze meer bekendheid en toegankelijkheid zullen bewerkstelligen. Ook hoop ik, net als velen, dat de voorzieningen om te studeren op de EUR verbeterd zullen worden, denk aan stopcontacten, printmogelijkheden en dergelijken.

Jesse Vonk, vierdejaars Economie en Bedrijfeconomie

Natuurlijk weet ik dat er verkiezingen zijn. Ik heb al gestemd, omdat het belangrijk is en ik had even niks te doen, dus toen ben ik maar gaan stemmen. Stemmen is belangrijk omdat de universiteit de studenten op deze manier de mogelijkheid geeft om mee te denken. Tijdens de verkiezing maken de kandidaten bekend op welke manier zij de universiteit naar een hoger niveau willen brengen.

Ik heb ook alle plannen van de kandidaten gelezen, hoewel ik moet toegeven dat eigenlijk bijna alle plannen hetzelfde zijn. Ik heb voor de faculteitsraad gestemd op Marijn Compagner en voor de universiteitsraad op Arthur Dolk. Ik heb met beide heren in een commissie gezeten en op deze wijze hebben ze mijn vertrouwen gewonnen. Ik heb ervaren dat ze hard zullen werken om hun plannen door te zetten. Daarnaast heb ik samen met ze de plannen besproken en ondersteun ik hun programma.

Wat ik ook belangrijk vind is dat er niet iemand in de raad gaat met de intentie om geld te verdienen of om zijn cv op te pimpen. Het zou leuk zijn als juist de mensen die de universiteit willen helpen en verbeteren erin komen. Ik weet zeker dat de intentie bij de heren juist is. Ik vind het ook belachelijk dat mensen een vergoeding krijgen voor deze raden.

Tung Tung Chan, derdejaards Internationale Media en Communicatie

Ik heb gestemd, maar eigenlijk alleen omdat een vriend, Stefan Nicolai, kandidaat is voor de U-raad. Zijn campagne en plan zitten goed in elkaar. Maar als ik eerlijk ben vind ik het niet heel belangrijk om de verkiezingen te volgen, omdat de kandidaten niet echt communiceren met studenten over wat zij willen en er weinig transparantie is binnen de EUR. Daarnaast is eigenlijk alle informatie over de verkiezingen in het Nederlands, dus de meeste internationale studenten – wat echt een groot deel van de studenten aan de EUR is – worden er niet eens bij betrokken. Dus ik twijfel aan de toegevoegde waarde van de verkiezingen.

Daarnaast heb ik het gevoel dat de meeste kandidaten meer meedoen om de ervaring op hun cv te kunnen zetten. Ik denk dan ook dat veel kandidaten niet echt geven om wat de studenten nou echt willen en nodig hebben. Hoewel ik dit jaar afstudeer, hoop ik dat de EUR studenten beter informeert over waar en hoe er gestemd moet worden. Een jaar is kort en soms lijkt het dat de verkiezingen alleen gehouden worden omdat dat elk jaar gebeurd. Communiceer duidelijk wat er in een jaar te bereiken valt, dan gaan vast ook meer studenten stemmen en gaan de verkiezingen meer leven onder de studenten. NdB