Vrouwen moeten bewuster met hun talent omgaan en minder in deeltijd werken, stelt minister Bussemaker. Al was het alleen maar omdat de overheid veel geld in hun opleiding investeert.

Voor emancipatie is het niet genoeg om mannen meer verantwoordelijkheid voor het gezin te geven en de randvoorwaarden te scheppen, zei Bussemaker dit weekend in een interview met dagblad Trouw.

Schuldgevoel

Vrouwen zouden van “dat schuldgevoel” af moeten, meent ze. “Vrouwen zouden meer moeten denken: ‘Ik heb mijn baan en als ik daar ben, ben ik daar.’ Ze zouden zich eerder schuldig moeten voelen dat de overheid zoveel in ze heeft geïnvesteerd.”

Maatschappelijke gevolgen

Ze wil niemand verplichten tot werkweken van dertig of veertig uur, maar wijst erop dat veel vrouwen in deeltijd werken. Daardoor hebben ze het financieel zwaarder als ze er onverhoopt alleen voor komen te staan. Maar er zijn ook maatschappelijke gevolgen. Als vrouwen in de zorg allemaal twee uur extra zouden werken, was het tekort aan personeel al voor een groot deel opgelost, aldus de minister.

Bussemaker heeft binnen het ministerie van OCW niet alleen hoger onderwijs, wetenschap en media in haar portefeuille, maar ook emancipatie. Afgelopen vrijdag stuurde ze hierover een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer. HOP