Wie bij de opleiding Bestuurskunde een onvoldoende haalt voor een paper, mag die aanpassen, maar kan dan niet meer dan een 6 halen. Dit staat in de nieuwe OER (Onderwijs en Examen Regeling).

“Anders beloon je de studenten die het niet in één keer goed doen”, vindt Erik Hans Klijn, voorzitter dan de examencommissie van Bestuurskunde. Studenten die werken aan een paper krijgen daar gedurende het proces minstens drie keer feedback op. Als zij de paper inleveren en ze krijgen een onvoldoende, krijgen ze nog een kans om onvolkomenheden aan te passen. Tot nu toe konden ze dan alsnog een hoog punt scoren, maar vanaf volgend collegejaar niet meer.  “Niet meer dan fair tegenover studenten die het wél in een keer goed doen. Want de studenten die een onvoldoende haalden, konden na de uitgebreide feedback beter uitkomen”, legt Klijn de keuze uit.

Motiverende werking

Klijn is het er niet mee eens dat deze nieuwe regel demotiverend zou kunnen werken. “Het is juist motiverend om het meteen goed te doen. En je moet niet vergeten dat de studenten tijdens het traject al uitgebreid commentaar van hun docenten krijgen.”

Werkdruk docenten

De nieuwe OER van Bestuurskunde werd maandag besproken in de faculteitsraad van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Daar kwam niet veel reactie op. Een docentlid vroeg zich wel af of deze maatregel de werkdruk van docenten niet verhoogt. Want wie geen 6 wil halen, maar een hoger punt, kan ervoor kiezen een geheel nieuwe paper te schrijven – met alle begeleiding die daarbij hoort. Volgens Klijn zal dit in de praktijk wel meevallen.

Het is op dit moment niet bekend of andere opleidingen deze regeling ook in hun OER gaan opnemen. PM