Buitenlandse studenten die voor kortere of langere tijd aan de EUR studeren, zijn daar best tevreden over. Maar niet over de feedback door docenten. Ook de huisvesting en het eten laten te wensen over.

De cijfers van de exit wave onder internationale studenten wijken nauwelijks af van voorgaande jaren. In dit internationale onderzoek onder universiteiten, de International Student Barometer, worden de onderwerpen learning, living en support vergeleken met andere Nederlandse (8) en internationale (53) hoger onderwijsinstellingen.  Bij de EUR hebben 965 studenten de enquête gekregen. Daarvan heeft 43 procent de vragenlijst ingevuld. Het gaat in dit geval om studenten die in het collegejaar 2011-2012 zijn ingestroomd of op uitwisselingsbasis korte tijd aan de EUR hebben gestudeerd.

Onderwijs zit wel snor

Met het onderwijsprogramma zit het wel goed op de EUR, vinden de studenten. Ze waarderen ook het taalniveau van de wetenschappelijke staf, de expertise van de docenten, de hulp die ze krijgen bij het leren van Engels en de online faciliteiten van de bibliotheek. Ook het ‘studeren met mensen uit andere culturen’ scoort bij de Rotterdamse universiteit uitzonderlijk hoog. De culturele activiteiten, zoals die van Studium Generale, worden zeer gewaardeerd. Dat geldt eveneens voor het International Office, de IT-support en het Onderwijsbureau.

Pijnpunten

De pijnpunten zijn hetzelfde als in voorgaande jaren. Studenten vinden dat zij te weinig uitleg krijgen over de beoordelingscriteria en de feedback van docenten vinden zij onvoldoende. De internationale studenten hebben hogere verwachtingen over het vinden van een baan, dan in de praktijk kan worden waargemaakt.

Daarnaast vinden internationale studenten de catering niet goed. Dat is geen verrassing, gezien de uitslag van de enquête over Albron, de cateraar op de campus. Vooral Duitse, Italiaanse, Bulgaarse en met name Roemeense studenten hebben geen goed woord over voor het eten. Ook over hun huisvesting  via Vestia Rotterdam Stadswonen en de gebouwen op de campus zijn internationale studenten vaak niet tevreden.

Overall is de tevredenheid van de internationale studenten bij de EUR 84 procent. Dat is 3 procent minder dan in 2011, maar wel 8 procent hoger dan de gemiddelde gemeten tevredenheid onder alle universiteiten. PM