Het derde jaar van de bachelor alleen nog in het Engels. Dan wordt de Erasmus Universiteit pas echt ‘internationaal’. Het is één van de aanbevelingen van de werkgroep Internationalisering.  

De instantie die het Nederlandse onderwijs beoordeelt, de NVAO, stelde vorig jaar vast dat de EUR zich profileert als ‘internationiaal’, maar dat daar in de praktijk te weinig van te merken is. En dan met name in het onderwijs. Het onderzoek is wel internationaal georiënteerd. Een werkgroep onder leiding van Adri Meijdam, executive director van de opleiding International Business Administration, heeft onderzoek gedaan en komt nu met voorstellen.

Internationale toestroom

Er komen wel veel buitenlandse studenten naar Rotterdam om de Engelstalige masters te volgen, maar voor de bachelors geldt dit niet. “Bij bachelors waar wél in het Engels college wordt gegeven, zorgt dit voor een grote internationale toestroom”, zegt Meijdam. Ook gaan er te weinig Rotterdamse studenten naar het buitenland. De werkgroep stelt daarom onder meer voor om de minor in het derde jaar anders vorm te geven, waardoor studenten makkelijker een semester in het buitenland kunnen volgen. Of er andere redenen zijn waarom de EUR-student liever thuisblijft, gaat de werkgroep nog onderzoeken. “Het zou bijvoorbeeld een inkomenskwestie kunnen zijn. Als dit zo is, zou het minstens terecht zijn als deze studenten financiële hulp krijgen.”  

Binnen enkele jaren

De werkgroep heeft met alle faculteiten gesproken over de plannen. “Er ligt nu een beleidsvoorstel dat onder meer door het bestuur, de instellingsdirecteuren en de U-raad wordt besproken. Als zij een richting hebben gekozen, komt de werkgroep voor de zomer met een Policy Plan Internationalization. Wanneer krijgt de EUR-student dan college in het Engels? Meijdam verwacht dat dit binnen enkele jaren het geval kan zijn. “De student die hier begint, moet daar wel op tijd voorlichting over kunnen krijgen. En als tussenstap kunnen we wel alvast waar dit mogelijk is minors in het Engels gaan geven.” PM