Universitaire studenten halen sneller dan voorheen hun bachelordiploma. Vooral mannen doen het beter dan voorheen, al halen ze vrouwen nog lang niet in.

Na vier jaar heeft 62 procent van de studenten het bachelordiploma op zak, volgens de cijfers van universiteitenvereniging VSNU. In eerdere lichtingen was dat 55 procent of minder.

Stok achter de deur

Er zijn diverse mogelijke oorzaken voor. Zo moeten studenten tegenwoordig hun bachelordiploma op zak hebben voordat ze aan hun masteropleiding mogen beginnen. Voorheen konden studenten soms alvast aan hun master beginnen voordat ze hun bachelordiploma hadden behaald. Verder dreigde de langstudeerboete deze lichting studenten te treffen. Dat kan als een stok achter de deur hebben gewerkt.

Beter onderwijs

De universiteiten hebben naar eigen zeggen ook maatregelen genomen om het onderwijs te verbeteren en duidelijker eisen te stellen aan studenten. Daarover hebben ze in 2007 afspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs. Deze maatregelen hebben wellicht ook effect.

CBS

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek komt vandaag met cijfers naar buiten, al sluiten die door verschillen in definities niet helemaal op de VSNU-cijfers aan. Zo telt het CBS alle eerstejaars mee, ook als ze in het eerste jaar afhaken. De VSNU telt alleen degenen die het eerste studiejaar hebben ‘overleefd’.

Mannen op stoom

Het CBS maakt een interessant onderscheid tussen mannen en vrouwen. Driekwart (76 procent) van de vrouwen  haalt binnen vijf jaar het bachelordiploma tegen 59 procent van de mannen. Dat is een flink verschil van zeventien procentpunt, maar de kloof is minder wijd dan voorheen. In eerdere studiejaren ging het om twintig procentpunt.

HOP