Geef studenten de ruimte om zich ook naast de studie te ontwikkelen. Dat stellen zeven landelijke studentenorganisaties in een manifest.

Het huidige beleid van het ministerie en de universiteiten is er steeds meer opgericht om studenten snel en efficiënt door de studie heen te loodsen. In het manifest leggen de studenten uit dat het helemaal niet zo erg is wanneer je wat vertraging oploopt door extra activiteiten. De opgedane ervaring is namelijk erg waardevol. “Bedrijven staan erom te springen, maar snel afstuderen lijkt de trend”, zo schrijven de studentenorganisaties.

Onschatbare waarde

Het manifest is opgesteld door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) in samenwerking met Unipartners, Integrand, ESN, Aiesec, Studentensport en de Landelijke Kamer van Verenigingen. ISO-voorzitter Thijs van Reekum: “Als het hoger onderwijs geregeerd wordt door het behalen van cijfers, vinden wij dat de kwaliteit van onderwijs geraakt wordt. Onderwijs is zo véél meer, juist die extra ontwikkeling is van onschatbare waarde en mag niet verloren gaan.”

Niet alle adviezen van toepassing op EUR

De studentenorganisaties geven een aantal adviezen aan ministerie en universiteiten. Instellingen kunnen zorgen voor erkenning van bestuurswerk in het diploma en op iedere hoger onderwijsinstelling moet collegegeldvrij besturen worden ingevoerd. Daarnaast zouden studieadviseurs meer oog moeten hebben voor studenten die zich buiten hun studie willen ontwikkelen, moet er genoeg ruimte zijn om naar het buitenland te gaan en vragen ze om een keuzepakket ondernemersvakken. Een deel van deze voorstellen is op de Erasmus Universiteit al praktijk.

Bindend studieadvies in jaar twee

Het manifest komt op het moment dat de Tweede Kamer praat over experimenten met een bindend studieadvies in tweede of zelfs derde jaar (link http://www.erasmusmagazine.nl/nieuws/detail/article/5866-ook-bindend-studieadvies-in-tweede-en-derde-jaar/). De EUR wil de voortgang van studenten vooralsnog vooral stimuleren door de invoering van Nominaal=Normaal in het eerste jaar. De plannen zijn om het systeem vanaf september universiteitsbreed in te voeren. De Universiteitsraad komt vrijdag met een advies hierover aan het College van Bestuur. MF