Een groep studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) is van de National Model United Nation, ’s werelds grootste VN-simulatie, teruggekomen met een ‘Outstanding Delegation Award’. Het Rotterdamse team maakte indruk met hun ‘simulatie’ als delegatie van het land Somalië.

De groep geselecteerde studenten reisde, na zich zorgvuldig te hebben voorbereid in Nederland, met faculteitsvereniging Cedo Nulli (FSW) voor bijna twee weken naar de VS. Ze bezochten onder andere Washington D.C. en het Pentagon, voordat zij naar New York trokken voor deelname aan de NMUN.

Model UN

Wat houdt het Model UN (NMUN) nu precies in? “Vooral lange dagen van politiek voeren, vaak tot na middernacht”, vertelt studente Belma. De delegatie van Cedo Nulli, die Somalië vertegenwoordigde, was opgesplitst in verschillende commissies, die ieder een ander onderwerp behandelden, zoals mensenrechten, wapenhandel of voedselproblemen. De verschillende commissieleden van de deelnemende landen vergaderden en probeerden samen resoluties op te stellen, waarover vervolgens gestemd moest worden. Kennis van de internationale politiek en verschillende culturen is hierbij erg belangrijk”, legt Marijn uit. De Rotterdamse afvaardiging wist vooral succes te behalen met het samenwerken met andere Afrikaanse landen.

Rollenspel                             

Hoe is het om een land, met een totaal andere cultuur dan wij in het Westen hebben, overtuigend te vertegenwoordigen? Volgens de deelnemende studenten is het een soort rollenspel: sommige onderwerpen zijn in Somalië taboe om te bespreken, bijvoorbeeld homoseksualiteit. Dan zal de delegatie voor Somalië zich daar ook naar gedragen. Ook kunnen zij besluiten de afvaardigingen van andere landen dwars te zitten wanneer in de echte wereld de politieke banden gespannen zijn. Daarentegen kan Somalië wel onderwerpen aankaarten om de banden met andere landen te versterken, zoals de piraterij waar het land om berucht staat.

 

Diplomatiek

Wat is volgens de studenten het belangrijkste om als delegatie te slagen in je doel? Marijn: “Zorgen dat je de andere landen aan je kant krijgt. Met de juiste bewoording kom je al een heel eind. Een subtiel verschil in woordkeuze kan het verschil maken tussen het afwijzen of aannemen van een resolutievoorstel.” AT