Het bestuur van de Erasmus School of Law wil dat studenten in hun tweede jaar minimaal 45 punten halen om door te mogen. De faculteitsraad en examencommissie zijn nog niet overtuigd dat dit een goed idee is.

Decaan Suzan Stoter zou het huidige jaarklassensysteem in het eerste bachelorjaar graag doortrekken; eerstejaars zijn er al aan gewend. Wie in het tweede jaar niet ten minste 45 punten haalt (na compensatie van een vijf), mag niet door naar de reguliere vakken in jaar drie (wel de minor), maar wordt in de gelegenheid gesteld zijn openstaande vakken eerst te halen. De student wordt dus niet weggestuurd zoals in het eerste jaar.

Studie in de goede volgorde doorlopen

“Ik wil studenten een opleiding bieden, geen aparte vakken, die je in willekeurige volgorde kunt doorlopen”, lichtte Stoter haar plan toe in een vergadering van de faculteitsraad op 7 maart. Ze meent dat studenten er goed aan doen om het kleinschalige onderwijsprogramma op basis van probleemgestuurd leren, te doorlopen zoals het is bedacht: vakken volgen elkaar logisch op en je kunt geen verdiepende vakken doen als je de inleiding nog niet hebt gehad.

Minder vrijheid

De faculteitsraad vreest er vooral voor dat studenten minder vrijheid krijgen om dingen naast de studie te doen en dat diploma’s minder waard worden als je ook in het tweede jaar onvoldoendes mag compenseren. De examencommissie twijfelt op haar beurt aan het plan vanwege een hogere werkdruk. In de eerste plaats voor docenten, want die zouden het in de zomermaanden extra druk kunnen krijgen doordat meer studenten hertentamens gaan maken. En voorzitter Richard Staring voorziet voor de commissie zelf ook extra werk, aangezien meer studenten wellicht een beroep op de commissie zullen doen.

FSW is al zover

De faculteitsraad van ESL zal op 3 april wel of niet instemmen met het plan. Bij Psychologie en Pedagogische wetenschappen op de sociale faculteit zijn ze al wel zover; studenten moeten alle zestig punten halen, anders moeten ze het jaar over doen. Gehaalde tentamens blijven hier ook staan.

Bussemaker gaat nog verder

Minister Jet Bussemaker wil zelfs nog een stapje verder gaan. Onderwijsinstellingen mogen vanaf komend studiejaar experimenteren met het wegsturen van studenten die het bindend studieadvies in het tweede of derde jaar niet halen. Bussemaker hoopt hiermee uiteindelijk alleen gemotiveerde studenten over te houden, wat goed is voor de kwaliteit van het onderwijs. LJ