Vergeet bestuurswerk en andere nevenactiviteiten. Het zijn vooral hoge cijfers die in het bedrijfsleven tot een beter salaris leiden.

“Het was voor mij ook een eyeopener”, zegt Monique Bijker, die deze week promoveert aan de Open Universiteit. Ze deed een arbeidsmarktonderzoek onder vierduizend jonge economen en bedrijfskundigen. Daarnaast interviewde ze twintig grote werkgevers.

Beste cijferlijst? Hoogste startsalaris

Wat blijkt? Anderhalf jaar na afstuderen hebben degenen met het hoogste gemiddelde eindcijfer ook het hoogste startsalaris. “Per half studiepunt komt er maandelijks tussen de zestig en de zeventig euro bij”, zegt Bijker. “Werkgevers gaan ervan uit dat ze ambitieuze studenten kunnen herkennen op basis van hun cijferlijst.” Opnieuw blijkt dat vrouwen wat betreft salaris achterlopen. “Mannen krijgen op basis van dezelfde cijferlijst rond de zeventig euro extra.”

Geen bestuursjaar

Een bestuursjaar lijkt zelfs negatief uit te pakken. “Dat verbaasde mij zeer”, aldus Bijker. “Maar die uitkomst is niet significant, dus daarover kan ik nog geen harde uitspraken doen.”

Moeite om kennis toe te passen

Hoewel bedrijven kennelijk veel waarde hechten aan hoge cijfers, geven ze ook aan dat wo’ers moeite hebben hun kennis in de praktijk te brengen. Opleidingen zouden volgens Bijker meer aandacht moeten besteden aan het aanpakken van problemen waar afgestudeerden op de werkvloer mee te maken krijgen. “Ze weten vaak veel van allerlei deelonderwerpen, maar hebben moeite om die kennis toe te passen.”

Probeer cum laude af te studeren

Of haar bevindingen ook gelden in andere sectoren dan de bedrijfswetenschappen, durft ze niet zeggen. Maar ze raadt studenten aan: “Probeer in elk geval cum laude af te studeren”. HOP