Twaalf studenten en vijf medewerkers van de Purdue Universiteit uit Indiana (VS) bezochten afgelopen dinsdag 12 maart de Erasmus Universiteit. Ze gingen met Rotterdamse studenten en medewerkers in gesprek over etnische diversiteit in het hoger onderwijs. De bijeenkomst werd georganiseerd door KASEUR in samenwerking met PostNL.

Een aantal Amerikaanse studenten blijkt zich vooral te verbazen over de hoeveelheid verschillende etnische achtergronden onder de bevolking in Rotterdam. Purdue-student Brandon: “Ik had niet verwacht dat er zo’n grote etnische diversiteit in Rotterdam op straat te zien zou zijn.” Hoewel Purdue minder diversiteit kent, is het wel degelijk een agendapunt in Indiana. Om deze reden is het DiversiKey programma opgericht op Purdue, dat als doel heeft om studenten aantrekkelijker te maken voor de internationale arbeidsmarkt door hen te stimuleren hun individuele talenten te ontwikkelen en te ontplooien. De studenten en medewerkers van Purdue die afreisden naar Rotterdam maken deel uit van DiversiKey.

Samenwerken multiculturele verenigingen

Tijdens de eerste sessie wordt er door studenten van Purdue en de EUR van gedachten gewisseld over de opbrengsten en moeilijkheden bij verenigingen voor multiculturele studenten op de campus. Heikel punt hierbij is hoe je het voor elkaar kunt krijgen meerdere verenigingen die allemaal studenten met een bepaalde achtergrond vertegenwoordigen, goed samen te laten werken. KASEUR-voorzitter Germain Fraser: “Op de EUR is KASEUR als neutrale derde partij opgericht die deze afzonderlijke verenigingen kan opleggen goed samen te werken.” Een aantal Amerikanen laat achteraf weten dat een dergelijk onafhankelijke organisatie de samenwerking tussen verenigingen op Purdue wellicht zou kunnen verbeteren.

‘Sociale isolatie’

Ook wordt er gesproken over het fenomeen van een groep multiculturele studenten die niet goed in de algemene studentenpopulatie integreren, juist omdat de multiculturele studenten zich erg oriënteren op hun afkomst. ‘Sociale isolatie’ wordt dit genoemd. “Het is belangrijk voor ogen te houden dat er een dunne lijn bestaat tussen je afkomst eren en jezelf afhouden van je goed onder de studentenpopulatie te mengen”, benadrukt EUR-student Aeyiondy Dorant. “Ik ben trots op mijn Antilliaanse afkomst, maar sta ook open over andere culturen te horen en te leren.”

Goed onderwijs voor iedereen

Bovendien blijkt dat multiculturele studenten vaker afhaken en hun cijfers over het algemeen lager zijn dan die van autochtone medestudenten. “Desondanks is de functie van Coördinator Diversiteit enige tijd geleden juist opgeheven”, geeft EUR-student en kandidaat voor de U-raad Daryl Autar aan. “Ik zie dus zeker ruimte voor verbetering.” Jos van Wollingen, van SSC OO&S, beaamt dat deze functie per 1 mei 2012 mei is opgeheven wegens het wegvallen van een subsidie van het ministerie van onderwijs. Er wordt nu ingezet op ‘Nominaal is Normaal’, waarbij kleinschalig onderwijs, intensieve begeleiding van docenten en het zo veel mogelijk voorkomen van samenloop van vakken en compensatie van studieresultaten voor iedere student de vruchten moeten gaan afwerpen, zegt Van Wollingen. “Goed onderwijs voor iedereen moet de verschillen in studiesucces opheffen.”

Overeenkomsten en verschillen

De studenten van beide instellingen blijken veel van elkaar te hebben opgepikt. Purdue-student Justin Cherry: “Ik vind het interessant om te zien dat er veel overeenkomsten zijn tussen het Amerikaanse en Nederlandse hoger onderwijsmodel, maar dat er op sommige punten een verschillende manier wordt gekozen om problemen aan te pakken.” Zo is er op Purdue bijvoorbeeld meer competitie tussen versplinterde multiculturele studentenverenigingen om geldmiddelen binnen te slepen, terwijl KASEUR de verenigingen die weigeren goed samen te werken bijvoorbeeld financiële sancties oplegt.

PostNL

Het Nederlandse bedrijf PostNL heeft de komst van de Purdue-delegatie naar Rotterdam mogelijk gemaakt. PostNL, dat zelf een erg diverse medewerkerspopulatie heeft, werd benaderd door Purdue met het verzoek in Nederland is gesprek te gaan over diversiteit. Omdat de EUR een samenwerkingsverband heeft met Purdue en er regelmatig studenten naar op uitwisseling stuurt-en van ontvangt, bleek de EUR de meest logische locatie voor deze ontmoeting. LJa