Geneeskunde en Wijsbegeerte willen ook Nominaal is Normaal invoeren in het nieuwe collegejaar. Op Hoboken zal het bindend studieadvies in het eerste jaar echter geen zestig punten zijn.  Waarom gaan ook deze faculteiten overstag?

“Eigenlijk zie ik onvoldoende redenen om het niet te doen”, zegt Jack Vromen. De decaan van de Faculteit Wijsbegeerte geeft eerlijk toe dat hij niet weet of het een “succesnummer” wordt, maar wil het een kans geven. Volgens hem is nog lang niet iedereen op zijn faculteit overtuigd van het nut van Nominaal is Normaal (N=N), terwijl de faculteit sinds dit jaar al werkt met een compensatieregeling voor onvoldoendes en minder herkansingen. Komende tijd denkt de faculteit na over de (nieuwe) invulling en zal het plan worden besproken in de faculteitsraad.

Argusogen

Sceptici zouden vrezen voor een nog kleinere instroom van eerstejaars voltijdstudenten – afgelopen september kreeg de faculteit al te maken met minder nieuwe aanwas. Bovendien kijken studenten met argusogen naar het effect op de kwaliteit van het onderwijs. Vromen denkt juist dat dit wel losloopt, als je de compensatieregeling zo invult dat je bijvoorbeeld alleen vijven, en alleen vakken uit hetzelfde cluster, mag compenseren.

Stevig in je schoenen

Op de vraag of Vromen enige druk voelde vanuit het College van Bestuur om niet achter te blijven met een bindend studieadvies van zestig studiepunten, antwoordt hij: “Je moet stevig in je schoenen staan om er als enige tegenin te gaan. Maar bovenal denk ik dat N=N genoeg goede dingen bevat voor onze faculteit; het kan stimulerend werken als studenten in een jaarklassensysteem zitten. Als dit onnodige uitval vermindert, kan ik daar niet op tegen zijn.”

Bsa-norm niet op zestig punten

Zo denkt onderwijsdirecteur bij Geneeskunde, Walter van den Broek, er ook over. Anders dan de overige faculteiten denkt geneeskunde erover om het bindend studieadvies in te voeren, maar de norm niet op zestig punten te stellen. Hoeveel punten eerstejaars studenten wel moeten halen om niet van de opleiding weggestuurd te worden, kan Van den Broek nog niet definitief zeggen. En wie te weinig punten haalt om direct naar het tweede jaar te gaan, zal het eerste jaar opnieuw moeten doen. Het compenseren van onvoldoendes en minder herkansingen zijn ook nieuwe maatregelen op Hoboken.

Rendement bij Geneeskunde kan beter

Met deze veranderingen zullen de rendementen stijgen, verwacht de onderwijsdirecteur. Iets dat de opleidingsvisitatiecommissie had geadviseerd om te verbeteren. In vergelijking met de overige EUR-faculteiten scoort de geneeskundeopleiding hoog, maar volgens Van den Broek kan Rotterdam beter als wordt gekeken naar andere geneeskundefaculteiten.

Stof beter beheersen

Bovendien moeten geneeskundestudenten de stof beter beheersen, vinden docenten. Het lijkt tegenstrijdig om dit te bereiken door toe te staan om onvoldoendes te compenseren, maar dat weerspreekt de onderwijsdirecteur. “Je mag maximaal twee vijven compenseren, maar niet binnen hetzelfde thema en je moet over het hele jaar een 6,0 gemiddeld staan. Dat is een verhoging van de norm, want nu redden studenten het met een gemiddelde van 5,5.”

Logistiek struikelblok

Bij Geneeskunde heeft een werkgroep van  studenten,  docenten en onderwijskundigen nagedacht en gediscussieerd over de invulling van N=N. De uitkomsten worden nog besproken in de ‘gezamenlijke vergadering’, met de Ondernemingsraad en de studentenraad. Van den Broek verwacht daarbij niet veel problemen. Een mogelijk struikelblok zal de logistiek zijn, vermoedt hij: zal Osiris op tijd omgebouwd zijn om het systeem van compenseren goed te laten werken?

‘Logisch en goed onderbouwd’

Zowel Van den Broek als Vromen vinden de tussentijdse resultaten van de pilot van N=N voldoende bewijs om ook overstag te gaan. De positieve resultaten bij de sociale en economische faculteit, die al langer dan het huidige studiejaar experimenteren met een compensatieregeling en minder herkansingen, spreken voor zich, vindt Van den Broek. “Alles bij elkaar klinkt N=N logisch en goed onderbouwd.” LJ