Huisjesmelkers worden harder aangepakt. Verhuurders die het te bont maken kunnen binnenkort een boete krijgen van bijna twintigduizend euro. Uiteindelijk kan de gemeente een pand zelfs onteigenen.

Minister Blok wil de Woningwet aanscherpen, kondigt hij vandaag aan in dagblad Trouw. Verhuurders die te veel Oost-Europeanen in een huis stoppen of studentenhuizen verhuren inclusief ratten en ander ongedierte, voelen de hete adem van de gemeente binnenkort in hun nek.

Boete en verhuurverbod

Als huisjesmelkers na één waarschuwing hun leven niet beteren, krijgen ze een bestuurlijke boete die kan oplopen tot 19.500 euro. Mocht dat niet helpen, dan kan de gemeente een verhuurverbod opleggen en uiteindelijk de eigenaar dwingen om zijn pand af te staan aan bijvoorbeeld een woningcorporatie.

Machteloos tegen verkrotting

De voorganger van Blok, CDA-minister Spies van Binnenlandse Zaken, werkte al aan de wijziging van de wet. Vooral grote steden willen dat het makkelijker wordt om huisjesmelkers aan te pakken. Ze staan nu vaak machteloos tegenover verhuurders die tientallen panden laten verkrotten. Eigenlijk vroegen gemeenten om maatregelen waarmee ze in één keer alle panden van een malafide verhuurder konden aanpakken, maar dat zou op Europese bezwaren stuiten.

Minister Blok legt zijn plannen vanaf vandaag voor aan een aantal organisaties, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Hij wil de wetswijziging voor de zomer aan de Tweede Kamer voorleggen. De wijziging moet dan per 1 juli 2014 ingaan. HOP