De leeftijdsgrens voor het gebruik van alcohol gaat omhoog naar achttien jaar. Daar zijn studentenverenigingen niet blij mee, maar ze protesteren niet langer.

Zestien- en zeventienjarigen mogen binnenkort geen bier of wijn meer drinken in cafés en kantines. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil de leeftijdsgrens voor licht alcoholische dranken verhogen van zestien naar achttien jaar. Deze week debatteert de Tweede Kamer erover. Het debat zal vooral over handhaving en invoering gaan.

‘Niet blij’

“We zijn er nog steeds niet blij mee, maar we snappen wel waar dit vandaan komt”, zegt preses Jan van ’t Westende van de Landelijke Kamer van Verenigingen. “Er zijn genoeg onderzoeken die melden dat het nuttigen van alcohol ongezond is op jongere leeftijd. Ik ga die onderzoeken niet tegenspreken.”

Diversiteit

Erg veel last zullen de verenigingen ook niet hebben van de nieuwe norm. Ze hebben gekeken hoeveel leden jonger zijn dan achttien jaar. “Dat is minimaal”, zegt Van ’t Westende. “En de meesten worden binnen een paar maanden achttien.” Aanvankelijk waarschuwden de verenigingen dat ze voortaan alleen nog leden van achttien jaar of ouder tot de sociëteit konden toelaten, als de leeftijdsgrens omhoog ging. Daardoor zouden vooral eerstejaars hbo’ers buiten de boot vallen, wat niet goed zou zijn voor de diversiteit.

Maar het is voor verenigingen niet anders dan voor cafés, zegt Van ’t Westende nu. Het barpersoneel moet zeker weten dat de klant oud genoeg is om alcohol te drinken. Voor verenigingen is dat eigenlijk nog iets makkelijker, meent Van ’t Westende. “Er zijn genoeg mensen die weten wie er nog geen achttien is.”

Voorlichting en handhaving

Vorig jaar, in de aanloop naar de verkiezingen, kwam er opeens een politieke meerderheid voor een hogere leeftijdgrens. CDA, PVV en VVD waren aanvankelijk tegen, omdat de huidige grens van zestien jaar al moeilijk te handhaven valt. Maar ze veranderden van mening. Ook in het regeerakkoord staat de verhoging, die gepaard moet gaan met “intensieve voorlichting en adequate handhaving”. HOP