Promovendi kunnen helpen tegen het groeiende lerarentekort, oppert studentenorganisatie ISO. Talentvolle jongeren zullen wellicht vaker voor het onderwijs kiezen, als ze tegelijkertijd kunnen promoveren.

Dreigend tekort

Volgens de Onderwijsraad dreigt er een groot tekort aan universitair opgeleide docenten in het voortgezet onderwijs. De raad deed een aantal voorstellen om die trend te keren en het ISO voegt er nog een idee aan toe: de ‘promodoc’.

‘Promodoc’

Gewone promovendi verzorgen vaak een deel van het onderwijs aan hun faculteit. Promodocs gaan ook lesgeven, maar dan aan leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs. Ze krijgen een onderwijsaanstelling van twee dagen in de week en besteden de rest van hun tijd aan een promotie.

 

Er zou volgens het ISO zoveel geld beschikbaar moeten zijn, dat het ‘promodoc-programma’ tot extra promotieplekken leidt. De promodocs zouden wel een ‘leer-werktraject’ of een educatieve minor moeten volgen om hen voor te bereiden op het lesgeven. Zo’n minor zou verplicht moeten worden in de tweejarige onderzoeksmasters.

HOP