Goed nieuws voor Nederlandse studenten die langer dan acht maanden naar het buitenland gaan. Zij mogen straks het gewone collegegeld blijven betalen in plaats van het hoge instellingstarief.

Er komt op korte termijn een wetswijziging, kondigt minister Bussemaker aan. Uit haar brief vloeit voort dat het vanaf 2014 voor studenten minder duur zal zijn om langere tijd in het buitenland te verblijven.

Fraude voorkomen

Om aan een Nederlandse universiteit of hogeschool te mogen studeren tegen het lage wettelijke collegegeld moeten studenten in de Benelux wonen of in de Duitse deelstaten langs de grens. De overheid wil met deze eis fraude voorkomen. Begin deze eeuw kwam aan het licht dat bepaalde hogescholen miljoenen euro’s bekostiging hadden ontvangen voor studenten die niet of nauwelijks in Nederland studeerden.

Woonplaatsvereiste

Maar het ‘woonplaatsvereiste’ geeft problemen als studenten langer dan acht maanden naar een ver buitenland willen. Dan moeten ze zich namelijk bij hun gemeente uitschrijven, waardoor ze niet langer in aanmerking komen voor het gewone collegegeld en ze het ‘instellingstarief’ moeten betalen. Dat ligt veelal duizenden euro’s hoger. Toenmalig staatssecretaris Zijlstra beloofde daar in 2011 al iets aan te doen en in de praktijk regelden instellingen vaak zelf iets voor hun studenten. Een Nederlands postadres is soms genoeg om de dans te ontspringen.

Europese druk

Nu zet de Europese Commissie druk op de regering om er vaart achter te zetten, al is dat om een geheel andere reden. Alle EU-burgers zijn gelijk, of ze nu ver weg wonen of in de grensstreek. Daarom moeten ze in principe allemaal tegen het lage wettelijke tarief kunnen studeren, vindt de commissie. Nederland mag daarin niet discrimineren.

Eind 2012 liet de commissie dit aan het kabinet weten. In haar brief legt onderwijsminister Bussemaker zich hierbij neer. HOP