Rotterdamse studenten die hun (eerdere) sekspartner willen waarschuwen voor een soa, kunnen dat online en anoniem doen door een sms of mail te sturen. Binnenkort ook via de huisarts.

Merken dat je een soa hebt is vervelend, maar misschien nog wel vervelender is dat je je (eerdere) sekspartners daarover moet informeren. Het goede nieuws is dat dat in Rotterdam sinds een jaar online kan, en bovendien anoniem. Via de website suggestatest.nl krijgen gewaarschuwde partners een code per sms, mail, via de post of via hun profiel op de site gay.nl waarmee ze kunnen zien om welke soa het gaat.

Code van de huisarts

De website is afgelopen jaar getest door de soapoli in Rotterdam en als een succes bevonden. Daarom gaat de GGD Rotterdam actief huisartsen betrekken om de website bekender te maken. Wie voortaan bij de huisarts ontdekt een soa te hebben, kan meteen een code meekrijgen en daarmee eerdere sekspartners waarschuwen. Op deze manier hoopt de GGD dat mensen elkaar sneller zullen informeren, zodat zij zich kunnen laten behandelen.

Merendeel waarschuwt niet anoniem

Uit het testjaar blijkt dat ruim een vijfde van de mensen met een code hun sekspartners waarschuwt, het merendeel daarvan doet dat per sms (82%). Anoniem melden blijkt verre van populair; 86 procent koos voor de optie ‘niet anoniem’ waarschuwen. “Mensen vonden het raar om dat anoniem te doen. Ze willen juist actief waarschuwen”, aldus projectleider Pjer Vriens op de website van Metro.

Volgens Metro zijn ook andere GGD’s in Nederland geïnteresseerd in het experiment, dat ook in Amsterdam werd gehouden. LJ