Het schrijven van een scriptie kost veel studenten bloed, zweet en tranen. Maar niet iedereen doet het helemaal alleen. Steeds vaker schakelen studenten betaalde hulp in.

Bedrijfjes die betaalde scriptiehulp aanbieden schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond. Wie een complete scriptie bij hen wil bestellen is aan het verkeerde adres. ‘Scriptiedokters’ en ‘topbegeleiders’ ondersteunen studenten bij het schrijven van de thesis. Ze beschrijven zichzelf als professionele, externe stagebegeleider die dáár helpt waar dat vanuit de opleiding niet gebeurt.

Fraude

Er is echter wel een probleem. Veel examencommissies van de EUR verbieden het inschakelen van betaalde scriptiehulp. Studenten gaan hiermee in de fout, want scriptiehulp wordt al gauw gezien als fraude. “Hulp van buitenaf is ongeoorloofd, omdat het gemaakte werk dan geheel of gedeeltelijk niet meer beoordeelbaar is”, zegt Allard Marcus van de examencommissie van RSM. “Het is dan immers niet duidelijk wie het gemaakt heeft. Alleen de coach en co-reader kunnen aanwijzingen geven, verder moet de student het op eigen kracht doen. Zo niet, dan kunnen geen studiepunten worden toegekend.”

Moeilijk op te sporen

Toch is het moeilijk om de fraude op te sporen. De examencommissie vermoedt het zelden. “De universiteit hoeft helemaal niet door te hebben dat je gebruik maakt van betaalde scriptiehulp, want je schrijft het wel zelf””, zegt een economiestudente die anoniem wil blijven. “Je kunt het onder de plagiaatscanner houden, maar daarmee komt niet alle betaalde hulp aan het licht.”

Lees het hele artikel vandaag in EM #11.