Wie in het buitenland wil studeren, moet straks mogelijk opschieten met het aanvragen van studiefinanciering. Want wie te laat is, kan zomaar buiten de boot vallen.

Studenten konden hun studiefinanciering tot voor kort meenemen naar het buitenland als ze minstens drie van de afgelopen zes jaar in Nederland hadden gewoond. Maar het Europese Hof oordeelde afgelopen zomer dat deze regel migrerende werknemers indirect discrimineert: als zij hier werken, moeten hun kinderen studiefinanciering kunnen krijgen. Door die uitspraak kunnen bijvoorbeeld Griekse tieners nu geld krijgen voor een opleiding in Athene als hun vader een aantal maanden in Nederland werkt.

Maximum aan meeneembare stufi

Als kinderen van migrerende werknemers massaal een basisbeurs in Nederland gaan aanvragen, zou dat het ministerie miljoenen euro’s extra kunnen kosten. Om te voorkomen dat de kosten de pan uit rijzen, wil Onderwijsminister Jet Bussemaker de mogelijkheid krijgen om aan maximaal negenduizend studenten financiering mee te geven voor een studie in het buitenland. Een even hoog aantal als op dit moment gebruik maakt van de regeling.

‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’

Niemand is er echt blij mee met dit voorstel, maar de minister moet met een oplossing komen. Om niet te discrimineren, worden de aanvragen toegekend volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Dat zou kunnen betekenen dat Nederlandse jongeren verdrongen worden door snelle buitenlandse aanvragers.

Plafond nog niet ingevoerd

Bussemaker zou graag zien dat meer Nederlandse studenten naar het buitenland gaan in plaats van minder. Daarom kan het plafond van negenduizend toekenningen ook best naar boven worden bijgesteld als blijkt dat het aantal Nederlandse aanvragen groeit. Vooralsnog ziet de minister helemaal geen aanleiding om daadwerkelijk een plafond in te stellen. De wet die besproken werd, geeft haar alleen de mogelijkheid om dit te doen als er aanleiding toe is. Als het zo ver is, volgt overigens weer een nieuw debat met de Kamer.

Meer duidelijkheid vóór 1 april

Wanneer de minister besluit dat er een plafond moet komen, zal ze dit waarschijnlijk vóór 1 april aankondigen, “want dat is een logische datum voor studenten die in september van hetzelfde jaar naar het buitenland willen”. Dat betekent dat studenten hun aanvraag niet meer het hele jaar kunnen indienen, maar pas vanaf 1 april. “Op dat moment gaat de meter lopen”, aldus Bussemaker. NdB