Vestia Rotterdam Stadswonen verkoopt 1400 wooneenheden voor jongeren aan de Utrechtse Stichting Studenten Huisvesting (SSH), voornamelijk voor short stay-doeleinden. Huurdersbelang Stadswonen en PvdA Rotterdam zijn bezorgd dat er niet genoeg reguliere studentenwoningen over blijven.

In het principeakkoord dat beide huisvesters overeenkwamen zijn onder meer de complexen D’Blaauwe Molen, Caland II en ’t Leidsche Veem betrokken. De helft van de woningen is nu al geschikt voor short stay, maar SSH wil dat graag uitbreiden. Ook het nog in aanbouw zijnde U-gebouw op campus Woudestein is onderdeel van de deal en ongeveer 70 procent van de wooneenheden wordt short stay. Toch wil SSH in gesprek met de universiteit om dat uit te breiden. “Dan hebben we het over kamers met een kale huur van 250 euro. De vuistregel is dat daar nog 80 tot 100 procent bovenop komt”, aldus SSH-directeur Ton Jochems.

Short stay

Short stay-woningen zijn gemeubileerde eenheden met een relatief hoge huur die vooral bedoeld zijn voor buitenlandse studenten die slechts voor een korte periode de woning willen huren. “Hierdoor zijn deze woningen niet meer beschikbaar voor gewone studenten”, aldus een woordvoerder van Huurdersbelang Stadswonen. PvdA Rotterdam is bang dat studenten die voor een langere periode op zoek zijn naar een kamer tussen wal en schip raken. Zeker aangezien er een groei van het aantal studenten in Rotterdam wordt verwacht en er in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting een woningnood wordt voorspeld voor 2020.

‘Per saldo geen verschil’

Volgens Vestia en SSH zal het allemaal wel meevallen. Vestia wil namelijk de overgebleven short stay-woningen ombouwen tot gewone studentenkamers. SSH-directeur Jochems denkt niet dat veel reguliere studentenhuisvesting zal verdwijnen. “Wij willen inderdaad meer short stay , maar als er ergens anders goedkopere studentenkamers voor terug komen maakt dat per saldo geen verschil.”  

Toch stelt dat Huurdersbelang Stadswonen niet gerust. “Ook al wordt er een aantal panden omgebouwd tot complex met ‘gewone’ studentenkamers, liggen deze veelal op een minder aantrekkelijke locatie, zoals erg westelijk in Rotterdam of in Alexander.” TF