Vervelend dat coassistenten hun basisbeurs kwijtraken, maar op een vergoeding van de ziekenhuizen hoeven ze niet te rekenen. Dat wordt te duur, zegt Henriette Walma van der Molen van de Vereniging van Ziekenhuizen.

Ziekenhuizen moeten coassistenten eindelijk het geld geven waar ze recht op hebben, stelt Hein Handgraaf, voorzitter van het studentenplatform van de landelijke artsenvereniging KNMG. In de cao voor ziekenhuizen staat immers dat ‘leerlingen’ recht hebben op een stagevergoeding.

“Maar die regel geldt alleen voor mbo- en hbo-stagiairs”, zegt Walma van der Molen van de NVZ.

Dus krijgt een verpleegkundestudent wel een stagevergoeding en een coassistent niet?

“Precies. Geneeskundestudenten lopen langere periodes stage en hun betalen gaat daardoor te veel geld kosten. Dat willen we niet, dus is afgesproken dat wo-stagiairs geen stagevergoeding krijgen. Daarin maken we geen uitzonderingen: als economiestudenten in het ziekenhuis aan een project meewerken, krijgen ze ook niks.”

Een stagevergoeding is toch niet echt hoog in vergelijking met het geld dat in de gezondheidszorg omgaat.

“Een stagevergoeding voor één student die een korte periode hier werkt, is inderdaad goed op te brengen. Vandaar dat mbo’ers en hbo’ers wel geld krijgen, rond de 350 euro. Maar alle geneeskundestudenten hun gehele opleidingsperiode betalen, leidt tot te hoge kosten.”

Als de basisbeurs wordt afgeschaft, hebben coassistenten geen inkomen meer. Door de lange dagen in het ziekenhuis, kunnen ze vaak geen bijbaan nemen. Wordt het dan niet tijd om die regel te heroverwegen?

“De cao loopt in 2014 af. Als we gaan onderhandelen, zal het voorstel wel weer op tafel komen. Maar ik verwacht niet dat er iets gaat veranderen.” HOP