Universitair hoofddocent F.A. Muller van de Faculteit der Wijsbegeerte krijgt voor zijn onderzoek The Structure of Reality and the Reality of Structure een prestigieuze Vici-beurs van anderhalf miljoen euro.

Muller kan er de komende vijf jaar onderzoek mee gaan doen en een onderzoeksgroep op bouwen. Hij kreeg eerder al een Veni en een Vidi toegekend van wetenschapsfinancier NWO. Het is vrij uitzonderlijk dat een onderzoeker alle drie de beurzen krijgt.

Theoretische fysica

Muller studeerde cum laude af in de theoretische fysica aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in Utrecht. Naast zijn baan aan de EUR werkt hij ook als gastonderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

‘I believe that life is absurd, horrible and good for a few laughs and more tears’, staat te lezen op zijn website. ‘I believe that when we die, our world comes to an end — the most disturbing prospect we all have to come to terms with in one way or another. I believe that reason and imagination are the quintessential attributes of our species, which somehow emerge from those staggering constellations of quarks & leptons that we are, and which has evolved, slowly and haphazardly, from green slime that once drifted in the primal soup on planet Earth.’

Het gebruik van voornamen vindt F.A. Muller overigens iets voor het privédomein.

Wetenschapsbreed

Het is de enige Vici-beurs voor de EUR dit jaar. De universiteiten van Leiden, Utrecht en Nijmegen slepen, samen met hun medische centra, elk vijf beurzen in de wacht. De Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen volgen met respectievelijk vier en drie beurzen.

Van de 218 wetenschappers die dit keer een Vici-beurs aanvroegen, vielen er 32 in de prijzen. Daarvan zijn er tien vrouw. Voor het eerst zijn de Vici-aanvragen beoordeeld door een commissie die wetenschapsbreed is samengesteld, dus door wetenschappers uit verschillende disciplines in plaats van alleen het eigen vakgebied. De beurzen zijn bestemd voor vooraanstaande wetenschappers die grensverleggend, innovatief onderzoek doen.

Julias Ceasar

Recent gepromoveerde onderzoekers kunnen een Veni-beurs aanvragen, voor ervaren postdocs is de Vidi-beurs bedoeld. De beurzen ontlenen hun naam aan het bericht dat Julius Caesar na een gewonnen veldslag aan de senaat van Rome stuurde: Veni, vidi, vici (ik kwam, ik zag, ik overwon).

Kijk hier voor de overige gelukkigen en een korte beschrijving van de onderzoeken. TL