Na de universiteiten heeft ook ruim 80 procent van de vakbondsleden ingestemd met de cao-afspraken die in december werden gemaakt.

De nieuwe cao krijgt een looptijd van 1 januari 2011 tot 1 januari 2014. In januari 2013 worden de salarissen met één procent verhoogd en in september nog eens met één procent.

Bye bye leeftijdsdagen

De seniorenregeling wordt in stappen afgeschaft. Vanaf 2014 is toetreding tot de regeling niet meer mogelijk. En wie op dit moment ‘leeftijdsdagen’ heeft, raakt die in 2018 kwijt. Het aantal dagen groeit in de tussentijd bovendien niet meer.

Versobering na ontslag

Een heter hangijzer bij het personeel was de aanvulling op de ww-uitkering na ontslag. In de nieuwe cao wordt deze per januari 2014 verlaagd. De periode waarin 45-plussers zo’n uitkering krijgen wordt bovendien verkort naar twee tot hooguit tien jaar.

Een voorgenomen ‘modernisering’ van het personeelsbeleid moet er toe leiden dat werknemers breder inzetbaar worden, ook buiten de universiteit. Een van de ideeën is om het onderwijsondersteunende personeel meer gebruik te laten maken van de universitaire opleidingen.

Eindelijk een cao

De onderhandelingen hebben bijna drie jaar geduurd. Eind 2011 leek er ook een akkoord te zijn bereikt, maar dat ketste toen alsnog af. De universiteitsbestuurders waren niet tevreden en stuurden hun vertegenwoordigers terug naar de onderhandelingstafel. Ze wilden alleen een kleine salarisverhoging geven als het goedkoper werd om personeel te ontslaan. Dat konden vakbonden op hun beurt niet aan hun leden verkopen. Maar in december werden ze het dan toch eens. HOP