Universiteiten zijn teleurgesteld, maar promovendi zijn opgelucht. Op het laatste moment besloot het kabinet om de student-promovendus geen plaats te geven in de wet op het hoger onderwijs.

Al sinds het midden van de jaren negentig doen universiteiten hun best om de werknemer-promovendus te veranderen in een promotiestudent. Dan hoeven ze geen salaris en werkgeverslasten meer te betalen, maar alleen een studiebeurs. Dat is veel goedkoper. Kijk naar het buitenland, zeggen de universiteiten. Daar zijn promotiestudenten heel gewoon. Waarom zouden we er in Nederland zo rigide over doen? We kunnen het promotiestelsel best iets flexibeler maken.

‘Goedkoop is duurkoop’

Het kabinet leek wel gevoelig voor dit pleidooi. Het wilde de ‘bursaal’ wettelijk mogelijk maken. Promovendi die geen onderwijs geven, zouden voortaan student mogen heten. Maar de Raad van State, die advies uitbrengt over wetsvoorstellen, veegde hier de vloer mee aan. “Goedkoop is duurkoop”, waarschuwt de raad. De goedkope promotiestudent kon wel eens een “gevoelige daling” van het wetenschappelijke niveau tot gevolg hebben.

“Universiteiten zijn teleurgesteld, volgens een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU. “Het is niet onze bedoeling om de werknemer-promovendus af te schaffen. Als je goede buitenlandse promovendi wilt aantrekken, kun je die nog altijd de werknemerstatus bieden. We willen alleen meer flexibiliteit.”

Eerste- en tweederangs promovendi

De Raad van State is bang dat door deze flexibiliteit juist een tweedeling dreigt. “Instellingen die briljante studenten aan zich willen binden, zullen hen een plaats als werknemer-promovendus aanbieden en iets minder briljante studenten in het traject van promotiestudent plaatsen. Ongewild zou er een onderscheid ontstaan tussen eersterangs en tweederangs promotietrajecten.”

Alleen experimenteren mag

Het kabinet trekt zich de kritiek aan. De universiteiten mogen voorlopig alleen experimenteren met promotiestudenten. Het is nog niet bekend wat voor experiment dat dan zou moeten zijn. Daarover gaat de VSNU in gesprek met het ministerie. HOP

Lees ook in Gesnapt wat EUR-promovendi hiervan vinden