Student en universiteitsraadslid Jochem Streefkerk is bezig met de oprichting van Verenging Studentenbelang Rotterdam (VSR). De organisatie moet zorgen voor een verbetering van de medezeggenschap op de EUR.

“Het idee is ontstaan na de medezeggenschapsverkiezingen afgelopen voorjaar”, vertelt Streefkerk, die samen met drie andere studenten VSR oprichtte. Hij ergerde zich aan de gemiddelde opkomstpercentages van 12 of 13 procent, terwijl dat op andere universiteiten soms zelfs rond de 40 procent ligt. Dat is voor de EUR wel erg hoog gegrepen, maar een verdubbeling van de opkomst van vorige verkiezingen moet op termijn haalbaar zijn volgens Streefkerk. “Maar daar mag je ons bij de komende verkiezingen nog niet op afrekenen.”

Geen partij

Het grote verschil met studentensteden waar de opkomst bij medezeggenschapsverkiezingen wel hoog ligt is dat Rotterdam geen partijenstelsel kent. “Mijn eerste idee was dan ook om een partij op te richten, maar daar zitten wel haken en ogen aan: kun je met een partij zowel medewerkers en studenten vertegenwoordigen, hoe representeer je alle faculteiten en wat komt er in je partijprogramma?” Geen partij dus, en ook geen vakbond, maar een tussenschakel voor medezeggenschapsleden en de achterban.

Samenwerking

Sinds vorig jaar overlegt de Universiteitsraad al regelmatig met de faculteitsraden. Aanleiding daarvoor was de invoering van ‘Nominaal is normaal’. “Dat overleg is zo goed bevallen dat we daar dit jaar mee verder zijn gegaan”, zegt Streefkerk. “Momenteel moet de U-raad de kar trekken in dat overleg met de faculteitsraden. In de toekomst ben je daarom afhankelijk van raadsleden die tijd en zin hebben om dat te doen. Een onafhankelijke organisatie naast de bestaande medezeggenschap is een nuttige en misschien zelfs noodzakelijke toevoeging.”

Vereniging

VSR wordt een vereniging met leden die vooral uit de medezeggenschap moeten komen. Loop je daarmee niet het risico dat sommige faculteiten niet mee gaan doen of dat er toch een partij wordt gevormd? Dat risico is volgens Streefkerk inderdaad aanwezig, maar de bedoeling is dat er nog in het voorjaar een onafhankelijke organisatie staat die de medezeggenschap kan ondersteunen. VSR wil bij de verkiezingen al campagne gaan voeren. Niet inhoudelijk, maar ter informatievoorziening van studenten. “Dit jaar hingen er voor het eerst een paar posters. Dat is veel te weinig.”

Trainingen

Een van de belangrijkste taken van VSR wordt het verzorgen van trainingen voor medezeggenschapsleden. Door raadsleden te trainen in dossierkennis, debatvaardigheden en praktische informatie over hoe de universiteit georganiseerd is kan de kwaliteit van de besluitvorming worden verbeterd, aldus Streefkerk. De eerste training – over de rechten van de medezeggenschap – is al geweest. “Daar bleek dat veel kennis afwezig is. De functie van de examencommissie was voor sommigen zelfs niet duidelijk.”

De spil van de organisatie wordt een website waar medezeggenschapsleden regelmatig hun verhaal zullen houden. Ook wil VSR bindingssessies of achterbanbijeenkomsten gaan houden om verantwoording af te leggen en input van studenten te krijgen.

Financiering

VSR lijkt er klaar voor, maar moet wel nog even wachten op financiering. “Er liggen drie subsidieverzoeken, vooral de Universiteitsraad was positief. We verwachten eind januari de financiering rond te hebben.” TF